Menu

Historie en wetenswaardigheden van de Nederlandse Kring van Beeldhouwers:

- 90 jaar 'Belang der Beeldhouwkunst', de NKvB van 1918 tot 2008, Jeroen Damen
Oorlogsmonumenten en de NKvB, Corrie van de Vendel
- Kunstenaars van de Kultuurkamer, Claartje Wesselink (samenvatting)
- Het nut en belang van de kunstenaarsvereniging, Jaap Roëll
- Gerrit Bolhuis (1907 - 1975), Nelleke van Zeeland
- Piet Esser (1914 - 2004), Nelleke van Zeeland
-
Jan Meefout (1915 - 1993), Nelleke van Zeeland
Muurvast en Gebeiteld, Ype Koopmans (inleiding)
- Eva Mendlik (1928 - 2014), Gerhild van Rooij (in memoriam)


Overleden Kringleden
- Voormalige leden van de NKvB