Menu

Aanmelding vriendenlid van de Nederlandse Kring van Beeldhouwers

 

Naam:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Telefoon:

Mobiel:

Emailadres:

Bankrekening:

 

De bijdrage als Vriendenlid van de NKvB van minstens het basisbedrag van € 75,- per kalenderjaar kunt u storten op rekening 286333 ten name van Nederlandse Kring van Beeldhouwers Amsterdam onder vermelding van 'Vriendenlid'.

 

 

(plaats)...................................................

 

(datum)....................................

 

(handtekening) ....................................................

 

 

Print dit formulier en stuur het volledig ingevuld en ondertekend per post naar:

 

Penningmeester van de NKvB

Frode Bolhuis 

Jan Tooropstraat 1

1062 BK Amsterdam