Menu

Aanmeldingsformulier ballotage

werkend lid van de Nederlandse Kring van Beeldhouwers

 

Naam:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Atelieradres:

Telefoon:

Mobiel:

Emailadres:

Website:

Bankrekening:

Geboortedatum:

Opleiding:

Jaar afstuderen:

 

Door in te zenden verklaart u op de hoogte te zijn van de voorwaarden en kosten van het lidmaatschap van de NKvB. U heeft de lidmaatschapsinformatie gelezen en weet dat er aan ballotage kosten verbonden zijn. Bij de ballotage wordt werk, cv en andere informatie op uw website bekeken, zorg er voor dat de informatie op uw website in orde is, zodat de ballotagecommissie een goede indruk krijgt van uw werk en activiteiten. Heeft u geen website dan stuurt de ballotagesecretaris bericht om een documentatie/portfolio met cv in te sturen. Stort bij aanmelden 25 euro ballotagekosten op bankrekening 286333 ten name van Nederlandse Kring van Beeldhouwers Amsterdam, onder vermelding van 'Ballotage'.

 

(plaats)................................................... (datum)....................................

 

(handtekening) ....................................................

 

 

Print dit formulier en stuur het volledig ingevuld en ondertekend per post naar:

Ballotagesecretaris van de NKvB