Menu

20141009logoDeSchoenfabriekKrijg productiebudget om jouw kunst aan een groot publiek te laten zien

Makers uit Gelderland gezocht

Maximaal €7.500 per kunstinstallatie beschikbaar

Deadline voor voorstellen 15 november 2014

Oddstream en de Schoenfabriek willen een groter publiek in aanraking laten komen met (interactieve) kunst en kunstenaars concreet mogelijkheden bieden om een nieuwe markt te veroveren. Oddstream en de Schoenfabriek slaan hiervoor de handen ineen.
De Schoenfabriek is gespecialiseerd in festivalbeleving en verzorgt onder meer delen van de programmering op de Zwarte Cross, Paaspop, Concert at Sea en Festival de Beschaving. Oddstream verbindt kunst en technologie, organiseert het Oddstream Festival en programmeert en produceert met haar Studio Oddstream (interactieve) kunst op festivals door heel Nederland.
Kunstenaars die geselecteerd worden krijgen maximaal 7.500 euro productiebudget om hun kunstinstallatie te maken. Het project wordt financieel ondersteund door de provincie Gelderland.
Het volgende is goed om in acht te nemen en zijn onderdeel van het project

 • De kunstenaar moet wonen en/of werken in Gelderland of afkomstig zijn uit Gelderland.
  Samenwerken met een Gelderse kunstenaar mag ook.
 • Het voorstel/werk moet passen binnen een festivalsetting en interactie, sfeer en/of beleving voor de bezoeker aan het festival toevoegen.
 • Kunst en technologie spelen een wezenlijke rol binnen de kunstinstallatie. Je mag hiervoor samenwerken met anderen.
 • De kunstenaar krijgt productiebudget voor materiaalkosten. De uren die de kunstenaar in het maken van de kunstinstallatie stopt is een eigen investering.
 • De kunstinstallatie wordt op minimaal 5 festivals betaald vertoond waarmee de kunstenaar geld verdient. Het tarief wat de kunstenaar wil hebben wordt bepaald voordat de kunstinstallatie gebouwd gaat worden.
 • De kunstenaar wordt begeleid tijdens het productieproces, zowel productioneel als financieel en omarmt dit vooraf. Per kunstenaar maken we aparte afspraken hierover.
 • Als kunstenaar moet je het leuk vinden om een groot publiek te bereiken. We gaan actief de kunstinstallatie verhuren. Het project is niet geschikt voor kunstenaars die een selectief publiek willen bereiken of artistieke bezwaren hebben om hun werk te vertonen op festivals en diverse uiteenlopende publieksevenementen. Indien de kunstenaar bezwaren maakt tegen een verhuring dan trekken we dit af van de garantie om het werk minimaal 5x te exposeren.
 • Het intellectuele eigendom is en blijft van de kunstenaar. De kunstinstallatie is tevens eigendom van de kunstenaar.
 • De gemaakte kunstinstallaties uit dit project mogen alleen via de Schoenfabriek en Oddstream verhuurd worden en die rekenen daar een boekingsfee van 15% voor.


Wat willen we graag van je hebben voor :
 • Jouw idee / voorstel + concrete uitwerking met realisatieplan met daarin onder meer:
  - Geschatte tijdsinvestering
  - Hoe ga je het werk maken?
  -Heb je zelf alle kennis en expertise of schakel je iemand in?
 • Productieplan voor evenement met daarin in ieder geval:
  - Technische rider (wat heb je nodig qua stroom, faciliteiten)
  - Hoeveel tijd kost het om het werk op te bouwen op locatie
  - Is het werk hufter proof of erg kwetsbaar?
  - Hoe gaat het vervoert worden naar het evenement (auto, bus vrachtwagen)
  - Bouw je het zelf op of niet? - Kan de kunstinstallatie zonder jou draaien of moet je er constant bij zijn?
 • Beeldmateriaal (eerste schetsen of voorbeelden)
 • Korte motivatie om mee te doen
 • CV / Portfolio / Artistieke kwaliteit
 • Kostenbegroting met uitgaven. Er is maximaal 7.500 euro productiebudget beschikbaar per kunstinstallatie. Je hoeft niet het maximale bedrag te begroten, begroot reëel wat het aan materiaal kost.
 • Gewenste honorarium per dag wanneer de kunstinstallatie verhuurd wordt.

Mail alle informatie voor de deadline van 15 november 2014 naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De selectie doen wij op basis van alle bovenstaande criteria en daarbij kijken we onder meer naar artistieke kwaliteit, originaliteit, of het goed past binnen een festivalsetting, de verhuurbaarheid voor een breed scala aan evenementen, of er rekening gehouden is met opbouwtijd van de kunstinstallatie op locatie en of het gewenste honorarium aansluit bij wat festivals kunnen betalen.
De selectie wordt gedaan door vertegenwoordigers van de Schoenfabriek, Oddstream en diverse festivals in Nederland.

ActieNKvBmidresHildo Krop, erven zonder testament 

Voor de nazomer van 2015 hebben we een prachtige locatie voor een NKvB-tentoonstelling: villa en park Rams Woerthe in Steenwijk.

Een van de eerste leden van de NKvB is Hildo Krop (1884-1970). Hij is in Steenwijk geboren en opgegroeid.  In Londen en Parijs volgde hij kunstopleidingen en in 1908 werd hij aangenomen aan de Rijksacademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam. Hildo vestigde zich in Amsterdam en in 1916 werd aangenomen door de Dienst van Publieke werken. Hij heeft ontelbare werken voor de stad gemaakt en na zo'n veertig jaar voor de gemeente Amsterdam te hebben gewerkt werd aan Krop in 1956 officieel de eretitel van Stadsbeeldhouwer toegekend. 
Eind jaren tachtig werd getracht te komen tot een Hildo Krop-collectie die in Rams Woerthe in Steenwijk zou moeten worden ondergebracht. In 2008 is het Instituut Collectie Krop opgericht. De aankoop van twee atelierinventarissen (van de dochter van de kunstenaar) zorgde voor een stevige basis. Meer informatie is te vinden op www.hildokrop.nl

Titel, thema, inzenden en voorwaarden
De titel Hildo Krop, erven zonder testament is een aanzet om te reageren op leven en werk van Hildo Krop. Erven, in de betekenis van onder andere erfenis, nalatenschap, maar ook plek. Beeldhouwers als erfgenamen, kringleden als erfgenamen. Hildo Krop aan het begin van de Kring en vervolgens ons diverse werk van nu. De ontwikkeling: waar heeft het toe geleid. Je kunt laten zien waar je nu in deze tijd mee bezig bent: het vervolg. Hildo Krop zocht een binding met collega's, hij wilde laten zien waar beeldhouwers mee bezig waren. Saamhorigheid, samen exposeren. Voor meer info over Hildo Krop is de website van ICK, hildokrop.nl een goed startpunt. 

ActieNKvBmidresSpeciale aanbieding voor NKvB-leden

Kennismaking met 3D-scannen en 3D-printen

Speciaal voor de leden van de Nederlandse Kring van Beeldhouwers worden twee middagen georganiseerd met demonstraties van 3D-scannen en 3D-printen bij iFabrica in Amsterdam. iFabrica is een interessante plek in een oude bedrijfshal van de Draka in Amsterdam-Noord op 20 minuten lopen vanaf de gratis pont achter het Centraal Station. Tegen een redelijke vergoeding kan er gewerkt worden met een groot scala professionele apparatuur en gereedschappen voor metaal- of houtbewerking, textiel en kunststof tot de apparatuur voor 3D-scanning en –printen.
Deze demonstraties zijn op verzoek van de NKvB door iFabrica georganiseerd en zijn een eerste kennismaking met deze technieken. Wil je op een later moment zelf met de apparatuur gaan werken, dan is het noodzakelijk een bedieningscursus te volgen. Kosten voor zo’n cursus bedragen 45,-- euro per persoon en de cursussen worden gegeven op woensdag (3D-scan) en donderdagavond (3D-print). Een cursus duurt ca 3 uur en dan leer je zelfstandig om te gaan met de machine en kun je die ook zelfstandig gaan gebruiken wanneer je een lidmaatschap bij iFabrica neemt (dag-, maand- of 10 dagen-abonnement).

Enkele van onze leden zijn al bekend met het fenomeen 3D-printen en verkopen al de 3D-modellen van hun werk. iFabrica heeft een flinke batterij 3D-printers staan. Het zelfstandig 3D-scannen van eigen werk is een interessant optie die voor velen nog onbereikbaar is. iFabrica heeft daarvoor twee verschillende opties. Je kunt je voorstellen dat je via 3D-scannen multiples je eigen werk kunt maken.

Onze demomiddagen duren ieder ongeveer twee uur en zijn gepland op:
- donderdagmiddag 20 november 2014 om 13.00 uur 3D-Scannen, start 13.00 uur
- donderdagmiddag 27 november 2014 om 13.00 uur 3D-Printen, start 13.00 uur

Inclusief btw is de totaalprijs 313,39 euro per demo-middag. Het aantal deelnemers bepaalt de hoogte van de deelnameprijs. Als er 10-15 personen meedoen, ligt de prijs voor deelname tussen 32 tot 21 euro/pp per middag. Het maximum aantal deelnemers is twintig en bij minder dan tien aanmeldingen gaat een middag niet door.

Om precies de entreeprijs te kunnen bepalen, is vroeg aanmelden en betalen noodzakelijk. Wil je meedoen met beide of een van de demonstraties, meld je dan voor 10 november 2014 aan op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (dus niet antwoorden op deze mail).

Op 10 november wordt de deelnameprijs vastgesteld en gemaild naar alle deelnemers. Dat bedrag moet dan voor 15 november zijn bijgeschreven op giro 335552 ten name van Dick Simonis, onder vermelding van alleen 3D-scannen of alleen 3D-printen of beiden. Door deze eerlijke rekenmethode is het na betaling niet mogelijk de deelnameprijs terug te betalen.

Puntsgewijs:
Wat: middag 3D-scannen en middag 3D-printen
Waar: iFabrica Amsterdam (www.iFabrica.nl, informatie en adres/routebeschrijving onder Contact)
iFabrica, Gedempt Hamerkanaal 139, 1021 KP Amsterdam
Aanmelden: deadline aanmelden voor 10 november 2014 op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Betaling:
- deadline betaling voor 15 november 2014 op bankrekening 335552,t.n.v. dick simonis, onder vermelding van 3D-scannen en/of 3D-printen
- hoe meer deelnemers, hoe goedkoper per persoon
- zonder vooruitbetaling geen deelname
- terugbetaling van de deelnameprijs is niet mogelijk

Namens de NKvB,
Dick Simonis, bestuurslid

ActieNKvBmidresOproep voor de NKvB expositie bij Beeldenpark Vijversburg in 2016

De succesvolle NKvB expositie in 2012 op het landgoed Vijversburg in Tytsjerk krijgt een vervolg! In het voorjaar van 2016 geeft Vijversburg de NKvB opnieuw de ruimte. De grootscheepse uitbreiding met 16 hectare park en de restauratie en uitbreiding van de gebouwen zijn dan afgerond.

Op de website www.vijversburg.nl  is veel informatie te vinden over deze unieke locatie, de historie en het bijzondere uitbreidingsproject. Een nieuwe sprong in de tijd en de geschiedenis van deze bijzondere plek in het centrum van Friesland waar wij als beeldhouwers bij mogen zijn.

Als thema voor deze expositie is gekozen Dwaaltijd.

Dwaaltijd kent veel gezichten bijvoorbeeld:

-          Onverwachte dwaaltijd. Je gaat ergens heen. Bent te vroeg en er ontstaat plotseling ruimte voor gedachten, voor onverwachte ontmoetingen….. ineens is er tijd voor detail….zie je iets wat je eigenlijk wel kende, maar altijd aan voorbij liep.

-          Geplande dwaaltijd. Je leven, je werk is zo ingericht dat regelmatig dwaaltijd wordt ingepland. 

-          Dwaaltijd bestaat niet voor je…. krijgt geen ruimte.

-          Dwaaltijd is………

In verband met de op te zetten financiering beginnen wij al vroeg met de voorbereidingen en de organisatie van deze tentoonstelling en vragen dan ook om op korte termijn je aan te melden voor deze expositie. De aanmelding moet bestaan uit een (schets)ontwerp/voorstel en/of foto's van bestaand werk waaruit een duidelijke relatie met het thema blijkt. Vergeet niet het formaat of een indicatie ervan aan te geven. Bij voorkeur worden meerdere werken per kunstenaar geëxposeerd.

Ook speciale plaatsingsvoorwaarden zoals kwetsbaarheid, een speciale fundering, plaatsing op een speciale plek, een speciale ondergrond, graag vermelden. Kortom, maak een duidelijk en haalbaar plan want na de selectie kunnen grote afwijkingen van het plan niet meer door de jury worden geaccepteerd. Overleg is natuurlijk altijd mogelijk.

De jury bestaat uit een kunsthistorica, kunstenaar en kunstenaar/lid van de kring. De uitslag van je inschrijving kun je begin november verwachten.

Vergoeding

Het werk dat geplaatst wordt, is verzekerd en de transportkosten worden vergoed. Voor de grotere transporten moet overleg worden gepleegd (misschien kan er een combinatie transport rijden). Ook kun je 2x reisgeld declareren. Het aantal gereden kilometers x 19 cent. Bij het plaatsen van de werken kunnen we assistentie vragen aan de medewerkers van Vijversburg.

In de begroting wordt stageld per persoon  opgenomen, maar zoals bekend is wordt de financiering steeds moeilijker waardoor we geen zekerheid kunnen geven over het toekennen en /of de hoogte van het bedrag.

Tot uiterlijk 21 oktober 2014 kun je je aanmelden voor deelname aan Vijverburg 2016 bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Meesturen: duidelijk schetsontwerp en/of foto's van 1 of meerdere beelden in relatie tot het thema “Dwaaltijd”. Vermeld formaat en materiaalkeuze. Vermeld ook je www.adres.

 

Namens de tentoonstellingscommissie Vijversburg/NKvB

Lia Versteege  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

contactpersoon kunstenaars Anki v.d. Kamp   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Deadline inzending voorstel bestaand of nieuw kunstwerk: 15 september 2014

Tentoonstelling KUNST OPSTAPELEN, Boxtel, 17 Mei – 27 September 2015

Reeds 100 jaar wonen de Paters Assumptionisten in kasteel Stapelen te Boxtel. Ter gelegenheid van dit jubileum wordt er in het prachtige oude park van het kasteel, aan de rivier de Dommel, een tijdelijke sculpturen/ ruimtelijke objecten tentoonstelling gerealiseerd met 15 objecten, waarvoor professionele kunstenaars uit geheel Nederland kunnen inschrijven.

Het project wordt uitgeschreven door de Assumptie Stichting in samenwerking met de Kunststichting Boxtel.

Vergoeding onkosten voor plaatsen kunstwerken etc: euro 1.000 incl btw. Geen verzekering.

Aan de tentoonstelling zal landelijke bekendheid worden gegeven.

Inzenden ontwerp uitsluitend DIGITAAL: uiterlijk 15 sept.2014 op het emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Het adres van het Secretariaat van de Assumptie Stichting: Stapelen 1, 5281 EH Boxtel

http://www.kunststichtingboxtel.nl/res/download/Opdrachtomschrijving.pdf

Randvoorwaarden voor deelname aan deze tentoonstelling: het ontwerp dient te beantwoorden aan minstens een van de drie thema’s, de elementen RELIGIE-NATUUR EN/OF WATER en integraal onderdeel van het landschap uit maken, zie losse beschrijving van het Stadslandschap Stapelen. Het kunstwerk moet in DIALOOG met de plek zijn. Het ontwerp dient de landschappelijke beleving van de bezoeker te prikkelen en te intensiveren. Het ontwerp dient normaal technisch te realiseren zijn, dus geen ingewikkelde constructies te bevatten. Het ontwerp moet vandalisme bestendig zijn en tegen weersinvloeden bestand zijn. Het werk dient origineel en oorspronkelijk te zijn. Het mag experimenteel zijn. Ook bestaand werk mag worden ingezonden.

www.kunststichtingboxtel.nl
unnamed stalen beeld Schiedam foto 1Op 3 september 2014 bereikte ons de vraag:

Wij zijn in het bezit van een sculptuur, gemaakt van roestvrij staal. Al sinds enige tijd zijn wij op zoek naar de kunstenaar, echter zonder resultaat. We hebben contact gehad met het bisdom Rotterdam, CBK Rotterdam, Museum Beelden aan Zee etc etc. Via Kunst en Kitsch heeft dhr Paul van Rosmalen mij geadviseerd contact met u op te nemen.
Het sculptuur stond aan de Wilgenplaslaan in Schiebroek (Rotterdam), een voormalig nonnen huishoudschool. Het zou daar vanaf het begin gestaan hebben. Dit zou dan eind jaren 60 begin jaren 70 geweest zijn.
Het beeld is ongeveer 2m doorsnede en +- 80/90 cm diep en zal ongeveer 45 jaar oud zijn, gemaakt van rvs. Eén of twee foto's zijn bijgevoegd.
Volgens de oud-congiërge van de school, stelt het sculptuur 2 vogels voor, gezien van de smalste gedeelte.
 
Weet u wie dit beeld gemaakt heeft, neem dan contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..