Menu
PROGRAMMA ONTWERPEN VOOR EEN VRIJPLAATS
23 en 24 juni 2011 (t.t.v. de Dag van de Architectuur)

Het Havenkwartier heeft zich de afgelopen decennia als broedplaats ontwikkeld; vele kunstenaars en creatieve ondernemers hebben zich er gevestigd. Bedoeling is dat er vanaf 2012 volgens het principe van 'gewild wonen' op een creatieve wijze een cultureel woonwerkmilieu gaat ontstaan waarbij de huidige gebruikers een belangrijke positie in het opdrachtgeverschap zullen hebben, nemen, dan wel krijgen (bijv. door zelf- en samenbouw). In dit proces organiseert Architectuurcentrum Rondeel een masterclass voor jonge architecten en beeldend kunstenaars waaronder enkele huidige gebruikers. De masterclass geeft de deelnemers de mogelijkheid om te oefenen in het ontwerpen binnen een Vlaams model én in de samenwerking met een andere ontwerpende discipline. Architectuur en kunst komen hier in de praktijk samen! Daarnaast biedt de masterclass de mogelijkheid om aan de hand van het ontwerpproces en de daaruit voortkomende ontwerpideeën, de uitgangspunten van het ontwikkelingsplan te toetsen.

Om het publiek bij de activiteit te betrekken, kunnen belangstellenden zich opgeven om zitting te nemen in zogenoemde commentaarteams. Hierin zitten bijvoorbeeld vertegenwoordigers uit de huidige gebruikers van het Havenkwartier maar ook geïnteresseerde leken en/of belanghebbenden of betrokkenen. De commentatoren kunnen zich opgeven na een oproep of kunnen op uitnodiging zitting nemen in een van de teams. De presentabele ontwerpideeën worden op de expositie in Architectuurcentrum Rondeel gepresenteerd in de periode 23 september tot 15 december 2011 (zie verder hieronder).

Dag van de Architectuur
Het thema van de Dag van de Architectuur 2011 is 'Zelfverzonnen'. Door de masterclass rond de Dag van Architectuur te organiseren kunnen beide activiteiten samenvallen. De deelnemende kunstenaars worden immers gevraagd een ontwerp-idee te maken voor hun eigen woonwerkhuis (zelfverzonnen, particulier opdrachtgeverschap en bottom up). De rol van het publiek is die van commentator op dit proces en op de resultaten daarvan, waarmee aan de doelstelling van de Dag van de Architectuur voldaan wordt: het betrekken van publiek bij de ontwerppraktijk zoals die in de architectuur plaatsvindt.

Meer informatie www.rondeeldeventer.nl