Menu
De Adviescommissie Beeldende Kunst van de gemeente Winterswijk nodigt professionele beeldende kunstenaars uit om voor de Notaristuin een in de tuin passend ruimtelijk speelobject/kunstwerk of serie kunstwerken te ontwerpen. Voor deze opdracht is een budget beschikbaar van maximaal € 75.000 all-in, exclusief btw. Uit de inzendingen wordt aan maximaal drie kunstenaars een schetsopdracht verstrekt. Daarvan wordt er één door de adviescommissie geselecteerd voor de opdracht. De overige twee kunstenaars ontvangen een vergoeding voor de schetsopdracht van € 750 exclusief btw. De voltooiing en plaatsing van het kunstwerk moet afgerond zijn op 1 oktober 2011.
De Adviescommissie Beeldende Kunst vraagt kunstenaars om relevante documentatie met een beknopte CV in te zenden. Graag op A4 formaat, tweedimensionaal, geen digitale bestanden. Graag voor 1 april sturen naar de gemeente Winterswijk, Adviescommissie Beeldende Kunst, t.a.v. Rob Ansink, postbus 101, 7101 AC Winterswijk.

Meer informatie www.winterswijk.nl