Menu

Voordragen Wicher Meursing voor Amsterdam Kunstprijs

Het Amsterdams Fonds voor de Kunst reikt jaarlijks de Amsterdamprijs uit aan drie kunstenaars of instellingen die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan het Amsterdamse kunstklimaat. De Amsterdamprijzen worden uitgereikt in de categorieën veelbelovend talent, bewezen uitzonderlijke kwaliteit en beste culturele prestatie. Vóór 5 maart a.s. kunnen nominaties via de website van het AFK worden voorgedragen.

Wij willen jullie aandacht hiervoor vragen. Het zou geweldig zijn als een ieder van jullie je stem zou willen uitbrengen voor Wicher Meursing. Normaal gesproken zetten we ons natuurlijk niet in voor één persoon., maar  het zou namelijk een geweldige kans zijn om een beeld van hem geplaatst te krijgen. Een kleine groep geïnteresseerden is zich namelijk hard aan het inzetten om dit voor elkaar te krijgen op Bickerseiland in Amsterdam. Zij hebben onder andere het AFK hierover een brief geschreven. Wij hebben als Kring toegezegd steun te bieden voor zover dat binnen ons vermogen ligt (geen financiën).
De groep organiseert een benefietdiner in samenwerking met het restaurant op het Bickerseiland waar naar verwachting 180 gasten aan deelnemen. Aan hen is gevraagd een donatie te doen voor het beeld van Wicher, waarbij de opbrengst op Euro 3.000 wordt geschat.

Inmiddels hebben wij een tekst gemaakt die overgenomen kan worden bij het uitbrengen van jullie stem en die wij ook naar de groep geïnteresseerden hebben gestuurd en naar de ABK.
De tekst luidt als volgt:

Want wie zou niet gecharmeerd raken van zijn monumentale en toch gracieuze objecten? In het ruimtelijke werk van Wicher Meursing is techniek ondergeschikt aan beweging: strakke geometrische vormen schuiven langs elkaar, aangedreven door windenergie of door elektriciteit. Het accent ligt op het onverwachte: bewegingen lijken soms uit het object zelf voort te komen. Is de bescheiden Wicher, als schepper van de werken, de bezieler van technische apparatuur? Creëert hij, als technicus, sprookjesachtige machines voor onbekende functies? Hoe het zij: zijn werken zijn altijd van een gelijke hoogwaardige kwaliteit. Hijzelf neemt al decennialang een belangrijke en inspirerende plek in tussen de beeldhouwers met een constante stroom van beelden, die ieder steeds weer fascineren.

Kortom, ga naar de website van www.amsterdamfondsvoordekunst.nl en wel vóór 5 maart a.s. en breng je stem uit!

Alvast dank namens het bestuur.