Menu
RVS Tulp


Cicaden


Robots 1 en 2


award


 

Open Source Amsterdam

De functie van kunst in de openbare ruimte van Amsterdam Zuidoost
scriptie van Rick Keijzer, beeldend kunstenaar

Inleiding
Kunst in de publieke ruimte is al jaren een fenomeen. Er is veel over geschreven, er is veel onderzoek naar gedaan, er wordt over gesproken in commissies, buurtbijeenkomsten, gemeentelijke werkgroepen, stichtingen en noem maar op. Toch lijkt het vaak alsof de mensen die het meest in contact komen met de kunstwerken, bewoners in de omgeving, de mensen die de kunst dagelijks passeren of er vanuit de werkplek zicht op hebben, geen binding hebben met de kunst. De vraag waarom mensen op een bepaalde manier reageren op kunst in de openbare ruimte staat aan de basis van het onderzoek dat ik voor deze scriptie heb uitgevoerd. 
Als case-studie heb ik onderzoek gedaan naar de eerste editie van de “Straat van Sculpturen”; “Open Source Amsterdam”. Deze internationale kunstmanifestatie in Amsterdam Zuidoost is tot stand gekomen uit een initiatief van bewoners en mensen die zich betrokken voelen bij Zuidoost, en heeft 
als doel de mensen in Zuidoost in contact te brengen met beeldende kunst in de openbare ruimte, en zo de leefbaarheid in de wijk te verhogen. Op het eerste gezicht is dit niet erg vernieuwend, aangezien Zuidoost het stadsdeel is met de hoogste kunstdichtheid van Amsterdam, veel daarvan gesitueerd in de openbare ruimte.