Menu
Pleas


Closed view


Robots 1 en 2


Magic room


 

Oproep inventarisatie kunstbezuiniging

In verband met de voortgaande pogingen om de kunstbezuinigingen voor beeldende kunstenaars binnen de perken te houden, wil het NKvB-bestuur de concrete gevolgen voor de leden inventariseren. Log in en lees verder onder oproepen.