Menu
Eindelijk zijn de grote, kapitaalkrachtige vakbonden voor beeldend kunstenaars in actie gekomen. FNV-KIEM komt met het volgende bericht:

Analyse van een ondoordachte maatregel

In opdracht van FNV KIEM heeft belastingadviseur 'All Arts' Dick Molenaar een nota opgesteld tegen de btw-verhoging op beeldende kunst. De nota is opgesteld in samenwerking met NGA (Nederlandse Galerie Associatie), BBK, Stroom en mr. J.A. van den Berg (Jardin Advocaten). Met deze nota worden beeldend kunstenaars geïnformeerd over de achtergrond van deze ondoordachte en schadelijke maatregel. De opstellers van de nota willen gedupeerde kunstenaars ook handvatten bieden om bezwaar te maken tegen de eigen btw-aangifte.

Op de website van FNV KIEM staan links naar voorbeeldbrieven. FNV KIEM ondersteunt iedereen die bezwaar aantekent bij de belastingdienst.

De notitie is een leidraad voor gesprekken met Tweede Kamerleden. Zij moeten worden ingelicht over de onzorgvuldigheid waarmee dit kabinet het wetsvoorstel door de Eerste en Tweede Kamer heeft geloodst, zonder zich te verdiepen in de gevolgen voor de doelgroep. Lees de nota op de website van FNV KIEM.