Menu
seaman


Pad  -  Titia Eggen


Object 33


barca# boats


 

Schaven of schrappen? in Nijmegen

Maandag 8 november, 20.00 uur, het debat Schaven of schrappen? Kunst en cultuur in een rechts kabinet in Nijmegen.

De laatste hordes zijn genomen; er ligt een regeerakkoord. Het kabinet Rutte-Verhagen gaat flink schrappen op het gebied van cultuursubsidies, naast incidentele bezuinigingen lopen de structurele bezuinigingen op tot 200 miljoen euro in 2015. De cultuursector maakt zich grote zorgen en is bang voor een kaalslag. Maar wat gaat er nou eigenlijk komen, hoe erg is dat en hoe moet de kunstsector ermee omgaan?

Voor cultuurinstellingen in Nederland is het moment aangebroken om keuzes te maken. Moet de cultuursector een defensieve of offensieve strategie hanteren? Vormen deze bezuinigingen alleen een bedreiging of bieden ze ook een kans voor hervorming en zijn ze zodoende "a blessing in disguise"? En welke onderdelen van de cultuursector moeten in ieder geval behouden blijven? Aansluitend op een introductie op wat de cultuursector te wachten staat, wordt in het debat vanuit zowel economisch als artistiek oogpunt een strategie geschetst waarmee de toekomst tegemoet kan worden getreden.

Een debat met bijdragen van onder andere Mark Harbers (Lid Tweede Kamer en Woordvoerder Cultuur van de VVD), Giep Hagoort (Lector Kunst en Economie aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht), Marianne van Dijk (Kunstfilosoof en Journalist), Eva de Klerk (oprichtster NDSM-werf) en Freek van Duijn (Cultureel Adviseur). De gespreksleiding is in handen van Will Tinnemans.

Maandag 8 november/ aanvang 20.00 uur / gratis toegangskaarten verkrijgbaar aan de kassa van LUX - Nijmegen / reserveren via 0900 589 46 36

Een programma op initiatief van de provincie Gelderland