Menu

Met ingang van 24 juni 2010 heeft de Nederlandse Kring van Beeldhouwers zich aangesloten bij Kunsten '92, de Vereniging voor Kunst, Cultuur en Erfgoed.

Kunsten ’92 is de bovensectorale belangenvereniging voor instellingen op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed. Zij telt ongeveer 400 leden uit alle geledingen uit de cultuursector. Doel van de vereniging is het versterken van de positie van de kunsten in Nederland. Dat doet zij, ongesubsidieerd, in de overtuiging dat kunstenaars en instellingen zelf het beste duidelijk kunnen maken wat het belang is van kunst en wat er nodig is voor een gezond kunst- en cultuurbeleid. Om de belangen van de sector zo goed mogelijk te behartigen probeert Kunsten ‘92 de lijnen tussen politiek en kunst zo kort mogelijk te houden. Zij is voortdurend in gesprek met politici, bestuurders en opiniemakers. Ook organiseert Kunsten ’92 regelmatig debat en onderzoek en houdt zij de culturele sector geïnformeerd over de ontwikkelingen op beleidsgebied. De leden, afkomstig uit alle hoeken van het land en alle disciplines van de sector, dragen actief bij aan de gedachtevorming over thema’s en onderwerpen die voor de vereniging van belang zijn. Bovendien zijn het de leden die resultaten ook financieel mogelijk maken.

Lees meer op www.kunsten92.nl