Menu
20130630PietSlegersKringloopOns bereikte recent het treurige bericht dat onze zeer gewaardeerde collega en NKvB-lid Piet Slegers op zaterdag 18 juni 2016 is overleden. In 2011 ontving Piet nog de enige Nederlandse oeuvreprijs voor de beeldhouwkunst, de Wilhelminaring. De ring is slechts een onderdeel van de erkenning, want aan de prijs is ook een opdracht verbonden: het ontwerpen van een beeld voor het Apeldoornse Sprengenpark. Piet ontwierp voor die gelegenheid het beeld Kringloop, dat zijn zoons realiseerden en in 2012 opleverden. Daarbij kon Piet al niet aanwezig zijn door zijn zwakke gezondheid. Piet Slegers is 92 jaar geworden. De NKvB wenst zijn vrouw Gerda, zijn familie en vrienden veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.