Menu
20160617MasterclassEddyRoosKomende september begint oud kringlid Eddy Roos zijn tweede serie workshops: een gedegen 2-jarige opleiding voor afgestudeerden en hoog gemotiveerde autodidacten. 
 
Voor het maken en plaatsen van monumentaal werk komt essentiële know how ter beschikking, die Roos in tientallen jaren heeft opgebouwd. 
De opleiding met gastdocenten, in Amsterdam en in Groningen, wordt in Nederlands en Engels tegelijk gegeven. 
 
De masterclasses onderscheiden zich sterk van de populaire opleidingen in b.v. Florence en Rome, waar snel werken naar hoog realisme wordt nagestreefd. Eddy Roos onderwijst gestaag groeiend naar architectuur en monumentaliteit in een beeld, niet het vlot namaken van een model. Aandacht is er voor literatuur, (model)tekenen, reliëf en techniek.
 
Meer informatie: www.eddyroos.nl en https://masterclasseseddyroos.wordpress.com/