Menu

Nieuw themanummer tijdschrift

20140826logoBoekmanstichtingBoekman 100 | Kunst in en buiten de klas

Een mijlpaal in het bestaan van het tijdschrift Boekman: de honderdste aflevering is verschenen.

Het nummer gaat over artistieke talentontwikkeling. Wetenschappers, politici en cultuurkenners zijn het er allemaal over eens: cultuurbesef is een kwestie van scholing. Maar artistieke talentontwikkeling wordt per school anders ingevuld. Projecten in het basisonderwijs vertonen geen samenhang, op de middelbare school zijn cijfers belangrijker dan experimenteerdrift, initiatief nemen of procesgericht denken. Van doorlopende leerlijnen is nauwelijks sprake. De auteurs in Boekman 100 pleiten voor een cultuuromslag, waarbij de dynamiek in het kunstenlandschap wordt ondersteund door een integrale en consequente overheidsvisie.

Lees verder op de site van de Boekmanstichting