Menu
Frode Bolhuis


Jonge Bison


barca# boats


Object 1253


 

Notulen ALV 26-5-2013

De Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 26 mei 2013 staan online. Kringleden kunnen inloggen en lezen onder Mededelingen van het Bestuur.