Menu

TWEEDE KAMER KAN ONNODIGE EXTRA SCHADE AAN CULTUUR VOORKOMEN

Donderdagmiddag 21 juni 2012 (13.00 – 16.00 uur) vergadert de Tweede Kamer over het advies ‘Slagen in cultuur, culturele basisinfrastructuur 2013-2016’ van de Raad voor Cultuur. Hoewel het advies nog veel in het ongewisse laat en op voorhand duidelijk was dat de financiële kaders te krap zijn bemeten, heeft Halbe Zijlstra, toen het advies op 21 mei uitkwam, meteen gezegd het advies nagenoeg integraal over te nemen.
De cultuurwoordvoerders roepen de staatssecretaris volgende week naar de Tweede Kamer om met hem te debatteren, niet alleen over het advies, maar ook over kloof tussen praktijk en beleid als het gaat om ondernemerschap. Kunsten ’92 beseft dat niet alle problemen op korte termijn kunnen worden opgelost. Maar we mogen wel van de overheid verwachten dat deze met visie handelt en onnodige schade voorkomt. Dat kan door instellingen conform de afspraken de beschikking te geven over hun bestemmingsreserves en in de begroting van 2013 extra middelen te reserveren.

Ga voor de volledige brief naar www.kunsten92.nl