Menu

Zwijndrecht - 4 juni 2012  17.00 uur

Inmiddels is een deel van het gestolen beeld “Le Couple” terug! In de nacht van de diefstal heeft de politie de gemeentewacht gebeld, die op zijn beurt het overgebleven deel van het beeld overgebracht hebben naar de gemeentewerf. Het beeld was al losgekoppeld, klaar om te transporteren, maar wel behoorlijk beschadigd! De organisatie van Drechtoevers was hierover niet eerder geïnformeerd waren, maar is erg verheugd dat een deel van het beeld – hoewel beschadigd – weer terecht is. Er moet nog nagegaan worden in hoeverre de schade hersteld kan worden.
De berichtgeving over de diefstal is door bijzonder veel media opgepakt en aan de oproep via twitter om het bericht te retweeten is masaal gehoor gegeven. Mogelijk voorkomt het dat de dieven het andere deel van het beeld  ‘aan de man’ kunnen brengen. Ook de branchevereniging voor de metaalhandel is ingeschakeld en de politie heeft inmiddels toegezegd extra te gaan surveilleren. Wij zijn voornemens om de gemeente te vragen wat er mogelijk is om de toegangswegen tot onze beelden beter te beschermen. Wij beraden ons over welke maatregelen we verder nog kunnen nemen.

Zwijndrecht - 3 juni 2012

In de avond/nacht van 1 juni 2012 is het bronzen beeld ‘Le Couple’ gestolen uit het Noordpark in Zwijndrecht. Waarschijnlijk zijn de daders gestoord door wandelaars die de politie belden omdat één helft van het beeld verdwenen was. Toen twee bestuursleden van de Stichting Beeldenpark Drechtoevers ’s morgens ter plaatse kwamen om polshoogte te nemen bleek ook de andere helft verdwenen, waarschijnlijk is dit deel kort nadat de politie weg was alsnog ontvreemd. 

“De verse sporen van autobanden waren nog zichtbaar . Waarschijnlijk hebben de dieven met een zware hamer het beeld van de sokkel afgeslagen. Het beeld was zeer goed verankerd.” Aldus Bas den Hartog, voorzitter van de Stichting. “Je vraagt je af wat voor mensen dit soort beelden met grof geweld vernielen en stelen. De opbrengstwaarde van brons bij een ijzerboer is ca. € 3,50 per kilo.

www.beeldenparkdrechtoevers.nl