Menu

20120315EKWC_W1951beeldhouwers ontspoord van 23 april t/m 25 mei 2012

Enkele leden van de Nederlandse Kring van Beeldhouwers (NKvB) zouden graag als groep, voor een werkperiode van minimaal 3 x 10 dagen, gebruik maken van de faciliteiten van het Europees Keramisch Werk Centrum (EKWC) in Den Bosch.

Wij leerden elkaar veel beter kennen tijdens het symposium ‘Firing Objects’ in Boom, België. Gedurende een verblijf van 10 dagen maakten we daar individueel grote beelden en meerdere installaties uit de plaatselijke klei. Deze beelden waren ook hun de veldovens en die ter plekke buiten gestookt werden. Deze korte explosie van activiteiten werkte erg inspirerend en leverde spannende beelden op. Ook het twee etmalen buiten stoken en de onderlinge afhankelijkheid van elkaars inzet, hulp en ervaring, hebben een band gesmeed. Vanuit deze hechte samenwerking ontstond het idee om samen te werken bij het maken van een installatie met een bepaald thema.

Thema: tussenruimtes - lichaamstaal

Het thema is lichaamstaal in al haar facetten. Ons uitgangspunt is niet om een afdruk te maken van een lichaamsdeel, maar om de onzichtbare ruimte te visualiseren tussen twee lichamen, al dan niet in beweging. Er kunnen vormen ontstaan, die in eerste instantie amorf lijken, maar verwijzen naar menselijke gebeurtenissen. Er kunnen ook structuren, lijnen, massa’s ontstaan. Kortom, we willen betekenis geven aan de ruimte. De kunstenaar ‘ontspoort’ tijdens dit proces, wijkt af van zijn vaste patroon, laat zich direct inspireren door de samenwerking met een andere kunstenaar, gaat door op het werk van een ander.
Kunstenaars zijn individualisten en hebben er in de meeste gevallen moeite mee samen te werken. Wij willen kijken wat er gebeurt als je het individuele loslaat. Wat ontstaat er samen? Je bent dicht bij het ontwikkelingsproces van een ander, je zit op de huid van een collega-kunstenaar. Wat gebeurt er? Durf je je beeldende grens te overschrijden? Heb je een open houding in je eigen werk en hoe ga je met de overschrijding van deze grens om? Deze vragen willen wij samen onderzoeken aan de hand van ons gekozen thema: tussenruimtes – lichaamstaal.

Werkwijze

Wij willen in ‘estafettevorm’ werken: tien dagen lang werkt een duo in één atelier samen aan een kunstwerk: LAB 1. Het ‘stokje’ wordt daarna doorgegeven aan het volgende duo: LAB 2. De afsluiting wordt gedaan door het derde duo: LAB 3. Het is de bedoeling om op elkaars werk te reageren, de nadruk ligt op het experiment, de vrijheid die ontstaat en het spel van vraag en antwoord. Je hebt als beeldhouwer de mogelijkheid af te wijken van je vaste werkwijze en door te werken op het beeld van een ander. Hierdoor verlaat je het gewone patroon van werken: je ontspoort… De werken die ontstaan uit het zichtbaar maken van de tussenruimtes zullen een gezamenlijk kunstwerk gaan vormen. Dit kan in de vorm van een installatie, performance, documentatie of film. Natuurlijk telt het eindresultaat, maar het werkproces is minstens zo belangrijk. Daarom wordt het gehele werkproces gedocumenteerd op film en video en er volgt een eindpresentatie. Het EKWC is voor ons de juiste plek, omdat er veel knowhow is en het een stimulerende omgeving biedt om dit experiment uit te voeren. Enkelen van ons werkten reeds individueel in het EKWC.

De deelnemers zijn:
Wil van Blokland                  
Marieke Geerlings 
Stephanie Rhode 
Karen Santen 
Rita van der Vegt 
Thea van Vliet

EKWC - Zuid Willemsvaart 215 -  5211 SG 's-Hertogenbosch - 073-6124500