Menu
De cultuursector staat voor grote uitdagingen. Zo wordt u steeds meer geacht op eigen kracht de financiën rond te krijgen en staat eigentijds werkgeverschap steeds hoger op de agenda. Driessen HRM_Payroll denkt graag met u mee hoe u uw personeelsbeleid zo efficiënt mogelijk kunt organiseren. Maar ook hoe u uw kansen kunt pakken uw organisatie te presenteren in deze tijden van bezuiniging.

De Verdiepingsbijeenkomst voor de cultuursector is op donderdag 5 april 2012 in het Geldmuseum te Utrecht. Luister naar de verrassende visie van cultureel econoom Arjo Klamer, schrijver van het boekje ‘Pak aan, 100 en 1 ideeën voor alternatieve financiering van kunst en cultuur’. Hij deelt zijn ideeën en geeft interessante tips die voor u in de praktijk zeer waardevol kunnen zijn.

Programma
Donderdag 5 april
  13.30 uur Ontvangst
  14.00 uur Welkomstwoord
  14.15 uur Pak aan!
  Arjo Klamer, hoogleraar culturele economie en schrijver van het boekje ‘Pak aan’.
  Als nooit tevoren wordt er bezuinigd op de culturele sector. Arjo Klamer maakt tijdens zijn lezing duidelijk dat nu het moment is dat culturele organisaties alle kansen aanpakken om zich te presenteren. Hij laat zien hoe niet alleen de markt en de overheid, maar juist ook de sociale sfeer hiertoe vele nieuwe en onverwachte kansen biedt. Op basis van ervaringen en kennis geeft hij praktische ideeën, voorstellen, inzichten en tips die inspireren en motiveren.

  Na deze lezing wordt u in de gelegenheid gesteld om samen met uw collega’s uit het veld, op interactieve wijze, ervaringen uit te wisselen.
  15.30 uur Rondleiding door het Geldmuseum
  16.00 uur Afsluitende borrel
Pakt u het aan?
Onderstaand kunt u zich, vóór 8 maart 2012, aanmelden.