Menu
Vandaag bereikte ons het overlijdensbericht van ons gewaardeerde Kringlid Fioen Blaisse.

'een beeld moet in een eigen wereld kijken'

Op 29 februari 2012 is beeldhouwer Fioen Blaisse, echtgenote, zuster en tante, op tachtigjarige leeftijd overleden. Een muzisch leven is ten einde. Haar warme en fascinerende persoonlijkheid, geestkracht en blijmoedige verwondering missen we zeer. Haar beelden, reliëfs en werken op papier, vele in openbare collecties, vormen een blijvende bijdrage aan de Nederlandse kunst.

Erik Blaisse
Jo Kramer
Arjen Oosterman

Gelegenheid tot afscheid op donderdag 8 maart van 13.15 tot 14.00 uur in Uitvaartcentrum Zuid, Fred. Roeskestraat 91, Amsterdam.
Aansluitend vindt de crematieplechtigheid plaats om 14.45 uur in de aula van crematorium De Nieuwe Ooster, Kruislaan 126, Amsterdam.
Na afloop gelegenheid tot condoleance.