Menu
Toorts serie


madonna azzura


Printing works


award


 

Nieuw kunstproject in nieuwe Singelpark

20200905aankondigingKunstinSingelparkLeiden krijgt een nieuwe driejaarlijkse beeldententoonstelling: Kunst in het Singelpark.

 

Het gloednieuwe Singelpark in Leiden is het decor van dit kunstproject. De eerste tentoonstelling start 30 oktober met vijf kunstwerken. Spraakmakend, belooft de Stichting Vrienden van het Singelpark.

 

Deelnemende kunstenaars zijn: Harold de Bree, Fernando Sanchez Castillo, Atelier van Lieshout, Observatorium, Marta Volkova & Slava Shevelenko, Studio Vrugt

 

Meer informatie volgt later: www.singelpark.nl

 

Oproepen voor kunstenaars

Op oproepenvoorkunstenaars.nl vind je de meest uiteenlopende oproepen en andere berichten voor professionele kunstenaars en fotografen. Kunstopdrachten, open calls, inschrijvingen voor exposities, ateliers, artist-in-residences, wedstrijden, prijzen, etc. De site wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Pictoright Fonds, dus een deel van onze publicatie- en kopieergelden.  

Kunstenaars gaan niet met pensioen

20200505kunstenaars gaan niet met pensioen

 

Beeldenmagazine bespreekt op de website www.beeldenmagazine.nl het boek ‘Kunstenaars gaan niet met pensioen’, van diverse auteurs en uitgegeven door Duo/Duo. Dat boek bevat verhalen van ouder wordende Rotterdamse kunstenaars, die .... doorwerken.

Lees de recensie op http://www.beeldenmagazine.nl/kunstenaars-gaan-niet-met-pensioen

Beroepsbeeldhouwers zijn NKvB-lid!

Het is altijd zinvol om aangesloten te zijn bij een vereniging die zich inzet voor jouw belangen als beroeps beeldend kunstenaar. Vooral in deze Covid-19-tijd moeten beroepsbeeldhouwers zich organiseren. Word NKvB-lid!

Beeldhouwen in c-tijd (update 10-10-20)

ActieNKvBmidres 20200428LogoMaakInvesteringenPetitie MondriaanFondsLogokunsten92 logo

19] Update 10-10-2020
Er is een tweede steunpakket voor de culturele sector aangekondigd. Hoe zal dat uitpakken?

18] Update 1-10-2020
Vanaf vandaag kunnen aanvragen ingediend worden voor de TOZO 3-regeling, de derde tranche van hulp voor zelfstandig ondernemers die door de coronacrisis in  financiele problemen zijn gekomen. Lees vooral Voor wie en wat? Of kijk op de online checklist krijgiktozo.nl

17] Update 1-9-2020

De cultuursector bevindt zich in een beslissende periode. Niet alleen heeft de coronacrisis grote gevolgen voor onze sector, ook is dit het moment waarop de besluiten vallen over de nieuwe vierjarige cultuurperiode. Op 7 september 2020, vlak voor Prinsjesdag, slaan Kunsten ’92, de NAPK, Platform Aanvang! en het Nederlands Theater Festival de handen ineen en gaan we in gesprek met de politiek. Lees verder...


16] Update 30-6-2020
Alle extra coronamaatregelen van het Mondriaanfonds op een rijtje...

15] Update 26-6-2020
De Nederlandse Kring van Beeldhouwers is al jaren aangesloten bij Kunsten '92. Lees alle coronatijdbrieven van de 'task force culturele en creatieve sector'...

14] Update 27-5-2020
Hondenfooi voor beeldend kunstenaars, lees hier het bericht van Van Engelshoven van vandaag>   
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/27/aanvullende-middelen-voor-cultuursector-uitgewerkt
Dat beetje geld zal via allerlei omwegen verdeeld gaan worden. Beeldend kunstenaars vormen al een van de slechtstbetaalde beroepsgroepen, hebben het ergst te lijden onder de de coronacrisis en de malaise die ons nog te wachten staat en we zullen zeker als laatsten weer gaan profiteren van een aantrekkende economie ergens in 2022-2023. Toch moeten we het doen met een paar miljoen euro die her en der bijeen wordt gesprokkeld.

13] Update 25-5-2020
Eindelijk gaan vanaf 1 juni 2020 de t
entoonstellingen weer open. Eindelijk mag ons werk weer zichtbaar en tastbaar zijn; glijden ogen over de huid van beelden, gaan alle sensaties en gedachten over materiaal, plaats, afmetingen en betekenis weer stromen. Een groot verschil met de totale fixatie op een miniscuul virus. Expositeren!


12] Update 17-5-2020
Toch nog een oproep voor deelname aan een expositie in Amsterdam, log in en kijk onder Oproepn....

11] Update 14-5-2020
Meer nieuws, aanvullende berichten en links bj het Mondriaanfonds, lees hier...

10] Update 12-5-2020
Bericht van het Mondriaanfonds, directeur Eelco van der Lingen, over extra fondsen. Lees hier verder... 

9] Update 1-5-2020

TOZO uitgebreid voor AOW-ers, want beeldend kunstenaars stoppen toch pas als ze er bij neervallen en zeker niet op het moment dat ze AOW ontvangen. Lees meer over deze uitbreiding ...

8] Update 28-4-2020
20200428LogoMaakInvesteringenPetitieEr is een petitie gestart aan de regering: Maak investeringen in kunst en cultuur fiscaal aantrekkelijker. Onderteken hem en stuur de link door!!!

7] Update 25-4-2020
Juist nu is het moment voor de professionele ruimtelijk werkende beeldend kunstenaars om lid te worden van de Nederlandse Kring van Beeldhouwers. De NKvB is aangesloten bij Kunsten '92, een invloedrijke overkoepelende belangenbehartigingsorganisatie voor kunst en cultuur. Op die manier hebben we invloed op het regeringsbeleid en krijgen we aandacht voor de kunstmakers die beeldhouwers zijn! 
Omdat de NKvB een vereniging is van professionals worden aanmelders voor het 'werkend lidmaatschap' geballoteerd. Sinds kort is de aanmelding aangepast. Het volstaat om deze link te volgen en een e-mail met het lidmaatschapsverzoek te versturen. De ballotage-secretaris zal daarop reageren met informatie over de ballotageprocedure en een formulier waarop persoonlijke gegevens ingevuld kunnen worden (naam, adres, e-mailadres, website en meer). Lees hier voor meer informatie over de NKvB.

6] Update 17-4-2020
Vier weken na de brief van Kunsten '92 heeft minister Van Engelshoven 300 miljoen beschikbaar voor de hele cultuursector. Daarmee zullen uiteraard alleen de instituten (lees: grote musea, concertgebouwen en schouwburgen, grote gezelschappen, e.a.) in stand gehouden kunnen worden en dat dan ook nog voor zeer beperkte tijd. Voor ons 'makers' zal er nauwelijks iets overblijven, is onze verwachting, terwijl we van deze minister toch mogen verwachten dat ze zich het vuur uit de schenen loopt om juist ons, beeldend kunstenaars, te helpen overleven. 
Het Mondriaanfonds schiet in ieder geval te hulp en heeft samen met vijf andere cultuurfondsen voorstellen gedaan om geld vrij te maken voor aanvullende maatregelen direct gericht op kunstenaars, bemiddelaars en instellingen. En vooral: blijf daar je aanvragen indienen! Lees meer ...

5] Update 9-4-2020
De gemeente Amsterdam heeft algemene informatie en links op haar website gezet:
https://www.amsterdam.nl/ondernemen/veelgestelde-vragen-corona-ondernemers/
kijk ook op de website van je eigen gemeente om te zien waar je terecht kunt voor informatie en financiële tegemoetkomingen.

4] Update 29-3-2020
Kunstenaars kunnen vooralsnog alleen gebruik maken van de TOZO-regeling (tijdelijke aanvulling zelfstandig ondernemers): drie maanden 1500 euro per maand. Aanvraag indienen bij je gemeente. De 4000 euro van de Tegemoetkoming schade COVID-19 lijkt aan onze neus voorbij te gaan, maar er is nog overleg onder andere tussen Van Engelshoven en de gemeenten, dus houd de volgende sites in de gaten met updates voor de culturele sector:
Kamer van Koophandel: https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/#overbruggingsregeling
R
ijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/cultuur
R
ijksoverheid: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19

3]

Houd de berichtgeving van je gemeente in de gaten, want in de eerste week van april worden er speciale loketten geopend voor bijstandaanvragen van zzp'ers.

2] 
Zoals bekend zijn alle exposities gesloten. Ook atelierbezoeken en lezingen gaan niet door. Op deze site zullen we u zo goed en snel mogelijk op de hoogte houden omtrent het verdere verloop van deze tentoonstelingen en bijeenkomsten.

1] De Nederlandse Kring van Beeldhouwers is een relatief kleine vereniging en mist daardoor de mogelijkheid om specifieke beeldhouwersproblemen onder de aandacht te brengen van de overheid. Daarom heeft de Kring zich jaren terug aangesloten bij Kunsten ’92.

Kunsten ´92 is dè landelijke belangenvereniging voor kunst, cultuur en erfgoed. Zij telt ongeveer 350 ledenverenigingen/organisaties uit alle disciplines in de cultuursector. Het is dus een veel grotere en bredere koepelorganisatie dan de voormalige Federatie en behartigt krachtig en op hoog niveau ook de belangen van ons beeldhouwers.
Op 18 maart 2020 heeft Kunsten ’92 aan minister Van Engelshoven van OCW een brief gestuurd, met daarin een eerste analyse en voorstel voor een steunpakket voor de culturele en creatieve sector. 

Lees de brief op Kunsten92.nl
Lees voor een uitleg over de 'extra tijdelijke regeling' (Corona-regeling) op deze site van de overheid