Menu

Er vonden in april en oktober 2008 ballotagevergaderingen plaats.

Leden van de NKvB kunnen inloggen en vinden de Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2009 in het extra ledenmenu onder de keuze 'Mededelingen van het bestuur' het kopje 'Constructieve Ledenvergadering 2009'.

Nog geen toegang tot het ledengedeelte? Klik hier!

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Nederlanse Kring van Beeldhouwers

Datum: zaterdag 29 maart 2008, 14.00 uur

Locatie: Boekmanstichting, Keizersgracht 415, Amsterdam

Voorzitter: Bert van Loo

Notulist: Miebet van der Most

Het bestuur vergadert in 2009 op: 23 januari, ALV 28 februari, 6 maart, 27 maart, 24 april, 19 juni, 10 juli, 11 september, 2 oktober (met de ballotagecommissie), 19 november, 18 december.

Op de Algemene Ledenvergadering 2008 werden de volgende Jaarstukken gepresenteerd over 2007