Menu

Stand van zaken Zomer 2011

Best Kringlid,

Hieronder een korte impressie van de stand van zaken en een oproep voor aanwezigheid bij de actie van Schuilen in het Rijks.

Ik ben net terug van een (kunst) reis naar China, Dick is met vakantie in Canada en Annemie heeft een project in Portugal. Toch loopt er allerlei Kringwerk door: Berenice Witsen Elias organiseert de laatste loodjes voor de tentoonstelling ‘Genoeg’ in Hoofddorp, Frode Bolhuis doet supervisie over alle lopende zaken, Linda Asseper en Marieke Geerlings nemen heel veel emailwerk voor hun rekening. De website wordt gevuld en bijgewerkt door Titia Eggen en Aad Hoetjes, en ik weet niet eens hoeveel andere redacteuren nog meer. Hannie van der Made, Sylvia Schoonenberg en Bert van Loo hebben de tentoonstelling in Zorgvlied uitgewerkt. Deze laatste is inmiddels succesvol geopend. Ook persberichten worden bijgewerkt, verstuurd, deze mail komt bij u aan en vele andere kleine taken worden uitgevoerd. Een tiental leden zijn in Boom aan het werk om monumentale kleiwerken te maken. Wat heerlijk dat er zoveel ‘gewoonweg’ doorgaat! Wat heerlijk dat er zoveel mensen zijn die hun steen bijdragen. Aan allen en met name de vrijwilligers: heel hartelijk dank!

Inmiddels hebben zich twee belangstellenden voor het bestuur gemeld. Welke taakverdeling er gaat komen moeten we nog goed bekijken. Desalniettemin hebben we ook hierna nog twee vacante bestuursplekken. Zoals eerder gemeld zullen we in juli ons verder beraden op de activiteiten van de vereniging en de inspanningen van het bestuur.

Ons heeft het verdrietige bericht bereikt dat Peter Jansen is overleden. Het heeft ons zeer geraakt. Op de site hebben we een In Memoriam geplaatst. Wij wensen zijn partner en zijn familie veel sterkte toe.

Het beleid van de regering is onverminderd problematisch voor onze beroepsgroep. Het epistel van de Tafel van Zes was dramatisch. Algehele kritiek was dat het ‘institutentaal’ was en niet de stem van de kunstenaars. Velen distantieerden zich direct van dit zogenaamde discussiestuk, dat eerder bij de staatssecretaris lag dan aan de achterban was voorgelegd. Zowel FNV als Kunsten ‘92 zijn door hun achterban teruggefloten en hebben zich (deels) teruggetrokken van de tafel.

Ik bezoek namens de Kring de vergaderingen van de Makers, onder de vlag van Kunsten ’92. Deze Makers zijn kunstenaars van alle disciplines die zich bij uitstek niet vertegenwoordigd hebben gevoeld door de Tafel van Zes. Er wordt gebroed op een positieve manier om naar buiten te treden en te laten zien waarom Cultuur zo van belang is.


Het destructieve regeringsbeleid voor Cultuur kunnen we niet ongemerkt over ons heen laten komen. Daarom heeft de actiegroep Schuilen in het Rijks heeft opnieuw een actie voorbereid: Boymans Bezet op zondag 26 juni. Het museum draagt de kunstenaars en alle actievoerders van die dag een warm hart toe en dat zullen we die dag merken. Er wordt op dit moment gewerkt aan de laatste invulling van het programma; het belooft een inspirerende dag te worden. Ik roep iedereen op om op deze dag aanwezig te zijn, met vele collega’s en steunbetuigers. In het Rijks waren 650 mensen, nu verwachten we er 1500!

KOM OOK!                                                                                                                                             meld je aan op: http://www.schuileninhetrijks.nl/

We hebben voor die dag nog een paar mensen nodig als crew voor het uitvoeren van praktische zaken: mensen ontvangen, informatie geven, spullen verzorgen e.d. Geef je op bij mij: 06-10502638.

Met collegiale groet,

Corrie van de Vendel - Voorzitter van de NKvB

Ballotagevergadering 1-2010
Merel Holleboom > werkend lid
Leon Duniec > aspirantlid
Mariah Blue > aspirantlid
Marion Vriens > aspirantlid

Ballotagevergadering 2-2010
Lucie van der Zijde > werkend lid

Ballotagevergadering 3-2010
Wil van Blokland > werkend lid

Ballotagevergadering 4-2010

In 2010 vergaderde het bestuur op 22 januari, 12 februari, ALV 28 februari, 2 april, 7 mei, 18 juni, 6 augustus, 8 oktober en 12 november. De volgende bestuursvergadering vindt plaats op 17 december 2010.

p1020255lowres.jpgDe Algemene Ledenvergadering van 2010 heeft zich in een uitstekende en collegiale atmosfeer afgespeeld. In 2009 ondervond het bestuur ten volle de gevolgen van de crisis, zodat alle geplande exposities niet door konden gaan. De Kring zat niet bij de pakken neer, lees meer in de Notulen van de ALV 2010.

 

Er vonden in 2009 vier ballotagevergaderingen plaats