Menu
20190118financiele verantwoording Jubileumtentoonstelling

ActieNKvBmidresVerslag Algemene Leden Vergadering NKvB 4 november 2018

(dit verslag is tevens te downloaden als Word-document: ALV 4 november 2018 eindversie.docx)

Datum:              4 november 2018, aanvang 12.30 uur

Plaats:               Dordrechts Museum, Museumstraat 40, Dordrecht

Bestuur:Klaas Pauw, voorzitter; Daan Meijer, secretaris; Willibrord Wedemeijer, penningmeester  en Godelieve Smulders, bestuurslid.

Aanwezig: Marcel van Zijp, Mieke Kleinendorst, Kaat Schulte, Raymond Hirs, Petra Boshart, Godelieve Smulders, Klaas Pauw, Daan Meijer, Willibrord Wedemeijer, Merel Holleboom, Dick Simonis, Maria Glandorf, Mia Trompenaars, Wim Bakker, Elini Tzatzalos, Cune van Groeningen, Henk van Bennekum, Rita van der Vegt, Ans Repkes, Louis Nienhuis, Karen Santen, Marian Meerbeek, Leni van den Band, Bert Poot, Eddy Gheress, Marco Goldenbelt, Annemie Bogaerts, Melanie de Vroom, Marus van der Made, Hannie van der Made, Simon Nusmeijer, Adriaan Seelen

Afmeldingen: 42 leden hebben zich afgemeld voor de vergadering.

ActieNKvBmidresTer voorbereiding op de komende algemene ledenvergadering (ALV) van zondag 4 november 2018 vindt u hier de agenda en (bijgevoegd) de jaarcijfers over 2017, de notulen van de ALV van 11 juni 2017 en de nieuwe begroting 2019. De ALV vindt ter ere van de tentoonstelling “Omzien, 40 jaar Nederlandse Kring van Beeldhouwers- sector Dordrecht” plaats in ‘’één der zalen van het Dordrechts Museum, Museumstraat 40, 3311 XP Dordrecht. Hulde aan de sector Dordrecht voor het organiseren van deze tentoonstelling!
LET OP: u wordt verzocht uw Museum jaarkaart mede te nemen; met deze kaart is de entree tot het museum gratis, zonder kaart bedragen de kosten € 12 per persoon.
 
Nederlandse Kring van Beeldhouwers
Algemene Ledenvergadering te houden op 4 november 2018 in het Dordrechts Museum, Museumstraat 40 in Dordrecht
Aanvang:  12.00 uur (inloop vanaf 11.30 uur)
 AGENDA 
1. Opening en welkom nieuwe leden; rondsturen presentielijst en afmeldingen. 
2. Goedkeuring notulen ALV d.d. 11 juni 2017, zie website.
3. Binnengekomen stukken en mededelingen.
4. Bestuurssamenstelling:
- Merel Holleboom heeft haar functie in de zomer van 2018 neergelegd. Het bestuur heeft nog geen opvolger gevonden.
5. Financiën:
- Jaarverslag 2017 zie website;
- Verslag kascommissie;
- Goedkeuring jaarverslag;
- Goedkeuring begroting 2019 zie website.
6. Verslaglegging gang van zaken expositie commissie.
7. Ballotagecommissie:
- Vervanging en aanvulling commissieleden.
8. Jubileum jaar 2018, een terugblik.
9. Website:
- Algemene verordening gegevensbescherming
10. Exposities 2018/2019
11. Ledendag 2019 
Begroting 2019Begroting 2019

Overzicht 23 aug 2018
NKVB inz Sypesteyn
Uitgaven Inkomsten
Totaal reiskosten

2449,24

Heinfonds

3327,75

Bernhardfonds


3000,00
Totaal stagelden 5000,00
NKVB 600,00

Groeneveld

145,20

M.Schilder

100,00

decl L.vd Band

154,18

Groeneveld

278,30

Smit Uitgeverij

197,23

Bennekum

544,50

M.Schilder

1403,60

totaal

 

totaal

 

stageld per exposant

 


subtotaal 8600,00
2823,01

8600,00

totaal

€ 3.327,75 : 15 = € 221,85

 


8600,00

Geachte exposant.
Bovenstaand ziet u de afrekening van de expositie Sypesteyn. Dat het zo lang geduurd heeft is
veroorzaakt door onenigheid over de uiteindelijke hoogte van de toegezegde subsidie, te verlenen
door K.F.Heinfonds. Aanvankelijk € 7500 toegezegd is door het wegvallen van een onderdeel van
deze expositie het bedrag al teruggebracht naar € 6000,-. Het overleggen van de eindafrekening
heeft er toe geleid dat gezien de oorspronkelijke begroting en de uiteindelijke uitkomst het
K.F.Heinfonds zijn bijdrage verder heeft teruggebracht naar € 3000,- Als bestuur hebben we er van
alles gedaan om in ieder geval de € 6000, te verkrijgen. Helaas is dat niet gelukt.
Zoals u bekend is het beleid van de vereniging erop gericht om maximaal een bedrag van € 600 bij
te dragen in gemaakte PR kosten. Een bijdrage in de stagelden is geen staand beleid.
Hopelijk heb ik u hiermee voldoende geinformeerd. Op korte termijn kunt u een bedrag van
€ 221,85 tegmoet zien. Voor alle duidelijkheid: dit bedrag is inclusief BTW.
Vriendelijke groeten
Namens het bestuur van de NKVB
Willibrord Wedemeijer, penningmeester.