Menu

Notulen Algemene Ledenvergadering juli 2012

Nederlandse Kring van Beeldhouwers

1 juli 2012

A08 Events
KNSM-laan 808 Amsterdam
Aanvang 13:00 uur

Tijdelijke voorzitter: Henk van Bennekum
Notulist: Jannemieke Caspers

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2012
Nederlandse Kring van Beeldhouwers

zondag15 april 2012

Locatie             : A08 Events, KNSM-laan 808 Amsterdam
Aanvang           : 13:00 uur

Voorzitter          : Corrie van de Vendel
Notulist            : Jannemieke CaspersNotulen Algemene Ledenvergadering 2012

Nederlandse Kring van Beeldhouwers

26 februari 2012


A08 Events  -  KNSM-laan 808 Amsterdam

Aanvang 13:00 uur

Voorzitter: Corrie van de Vendel

Notulist: Jannemieke Caspers

Van: Adri Verhoeven
Aan: Frits Vanen
Datum: 24 februari 2012
Onderwerp: bestuur NKvB


Beste Frits,