Menu
 
Algemene Ledenvergadering 2013
 
Nederlandse Kring van Beeldhouwers
 
Zondag 26 mei 2013
A08 Events
KNSM-laan 808
1019 LT Amsterdam
 
Aanvang 12.00 uur
Sluiting 14.30 uur
 
afsluitende borrel
 
Uiterlijk 23 mei 2013 aan/afmelden op
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  
 
Agenda ALV

  1 Opening
  2 Afscheid van de oude, voordracht en benoeming nieuwe bestuursleden
  3 Afmeldingen, binnengekomen stukken en mededelingen
  4 Goedkeuring notulen ALV 1 juli 2012
  5 Secretariaat en website
  7 Ledenadministratie
  8 Exposities en activiteiten
  9 Ballotage
10 Financiën
11 Verslag kascommissie
12 Afscheid uittredende bestuursleden
13 Vervanging ballotagecommissieleden en benoeming kascommissie 2014
14 Toelichting Beleidsplan
15 Voorlopige begroting 2013
16 Toekomstige aanpassingen Huishoudelijk Reglement en Statuten
17 Medewerking gezocht voor diverse commissies
18 Rondvraag en afsluiting

Inhoud Jaarverslag 2012
Jaaroverzicht
Secretariaat en website
Ledenadministratie
Ballotage
Exposities
Activiteiten
Beleidsplan 2013
Dankwoord
Jaarrekening 2012
Begroting 2013 en toelichting
Beknopte profielschets Klaas R. Pauw en Willibrord Wedemeijer
Notulen ALV 1 juli 2012

Verslag vergadering Interim Bestuur, Amsterdam, d.d. 27 februari 2013, 16.00 uur.

Aanwezig: Willibrord Wedemeijer, Joop Haring, Henk v Bennekum, Dick Simonis, Merel Holleboom (notulen).

De coördinator Andrea Möller heeft zichzelf ontslagen uit haar taak. Ze heeft een tweetal mensen aangedragen die niet in het bestuur willen deelnemen maar wel willen meedenken over hoe het verder moet met de vereniging. Vraagt ons een voorstel omtrent haar betaling te doen. We besluiten geen gebruik te maken van haar aanbod om verder kandidaten aan te laten dragen en vinden dat ze op basis van de no cure no pay geen recht heeft op een vergoeding voor de door haar gedane zaken. Haar reiskosten mag ze wel in rekening brengen.
We willen graag van het aanbod van Klaas Dijkstra gebruik maken inzake het opzetten van een enquête om op die manier nader geïnformeerd te worden wat de leden willen. Een groepje is geformeerd om naar de vraagstelling te kijken en waar nodig te verbeteren. De enquête zal via de website gaan lopen.

Conclusie; Dus na een jaar zijn we naast een nieuwe penningmeester niet veel verder gekomen en zitten we als interim bestuur bij elkaar om zaken op orde te houden want we willen deze bestuurloze toch goed lopende vereniging niet laten vallen. Wat nu?? ; Er wordt afgesproken nogmaals een brief met een oproep voor secretaris en voorzitter op te stellen. De bedoeling is dan mensen, die in eerste instantie geschikt geacht worden eerst persoonlijk te benaderen en dan te informeren met deze brief. De omschrijving van de taken van een bestuurslid moet helder en duidelijk beschreven worden. Het is niet de bedoeling dat een bestuurslid zich moet bezighouden met allerlei inhoudelijke taken die eigen zijn aan de professie van de kunstenaar. Op dit moment is de omschrijving en invulling van een bestuurstaak te groot en schrikt leden/genodigden af om zich voor een bestuurstaak beschikbaar te stellen.

Geachte leden,

De bijeenkomst met Klaas Dijkstra en het gesprek met Marijke van der Woude heeft tot mijn grote spijt geen nieuw bestuurslid opgeleverd.

Dat betekent dat we maanden verder zijn zonder opgeschoten te zijn in de richting van bestuursleden.
Ik vond verleden jaar april al dat mijn rol als voorzitter was uitgespeeld. Ik kon mij niet verenigen met de uitslag van de ALV. Desondanks heb ik, na overleg met Joop Haring, Henk van Bennekum en de zittende bestuursleden, op me genomen mee te werken aan de uitwerking van die uitslag van de ALV: het zoeken naar een coördinator, het ruggespraak houden met die coördinator en gesprekken aangaan met evt. nieuwe bestuursleden.
Nu dat een doodlopend pad is gebleken wil ik mij helemaal terugtrekken uit het bestuur. Inmiddels heeft Dick mij als voorzitter uitgeschreven bij de KvK.

De facto heeft de vereniging geen voorzitter op dit moment.

Het spijt mij enorm dat het niet is gelukt om opvolgers te vinden. Graag had ik een opvolger voorgesteld, ingewerkt en alles overgedragen.
Het spijt me ook dat ik op deze onelegante wijze een eind maak aan een leerzame ervaring. Ik dank alle leden voor het vertrouwen dat in mij gesteld was.

Dit bestuurs-afscheid zal zeker geen persoonlijk afscheid zijn, dus ik eindig met

tot ziens,
Corrie

19-2-2013

Telefonisch overleg met Marijke van der Woude.

Marijke van der Woude is aangedragen door Andrea Möller. Andrea was op zoek naar bestuursleden voor de Kring. Marijke wilde meedenken over een toekomstig bestuur.

Het gesprek duurde een uur, was in prettige sfeer. Marijke was duidelijk over haar uitspraken en bleek een goede luisteraar.

Ter voorbereiding heeft Marijke de jaarverslagen van de afgelopen jaren ontvangen en doorgenomen.

BELANGRIJK! Wijziging van het declaratieadres voor (bestuurs)leden die activiteiten verrichten voor de vereniging. Voor bonnen en facturen is het nieuwe en enige declaratieadres: 

Penningmeester NKvB
Radeland 5
6971 LV Brummen

Declaratieoverzichten kunnen gemaild worden naar het bestaande emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Met ingang van 11 februari 2013 is het penningmeesterschap van Frode Bolhuis gestopt en zijn alle papieren overgedragen aan onze beoogd penningemeester Willibrord Wedemeijer. Uiteraard zijn we Frode enorm dankbaar voor de jaren als penningmeester, een taak die hij wist te combineren met een groeiende beroepspraktijk, jong vaderschap en een verhuizing. Frode zal tijdens de aanstaande ALV 2013 verantwoording afleggen voor het kalenderjaar 2012 en Willibrord start met het kalenderjaar 2013, uiteraard weer in innige samenwerking met Sylvia Schoonenberg.
Tegelijk met deze overgang zal de systematiek van de boekhouding gewijzigd worden en in overeenstemming worden gebracht met de gangbare methodiek (was kasstelsel, wordt factuurstelsel). Die overstap zal eenmalig een negatieve invloed hebben op onze financiële resultaten over 2012, maar een positief resultaat op 2013. Onze beoogd penningmeester zal dat tijdens de aanstaande ALV uitgebreid toelichten.