Menu
De Kascommissie heeft de boeken van 2013 gecontrolleerd. De commissieleden Gonda van der Zwaag en Frode Bolhuis doen verslag en zijn onder de indruk van de precisie en het correcte verslag; hoe kan het ook anders met een econoom als penningmeester en een oud-medewerker van KPMG als degene die de boekhouding daadwerkelijk bestierde! Allen daarvoor dank, namens het bestuur!
Hieronder het verslag van de twee kascommissieleden:

De jaarcijfers van 2013 zijn opgemaakt.


Volg deze link voor het Verslag van de Algemene ledenvergadering 
Volg voor de begroting 2014 en meer deze link...
Klik voor de agenda op Lees meer

Lees hier voor aanvullende financiële informatie voor de ALV van 17 november 2013.

Notulen Algemene Ledenvergadering 26 mei 2013

Nederlandse Kring van Beeldhouwers

A08 Events, KNSM-laan 808 Amsterdam, 26 mei 2013 aanvang 12:00 uur

Notulist: Jannemieke Caspers

Interim-bestuur:

Dick Simonis, secretaris a.i.

Merel Holleboom

Henk van Bennekum

Joop Haring

Willibrord Wedemeijer, penningmeester a.i.