Menu

Nederlandse Kring van Beeldhouwers

Algemene Ledenvergadering te houden op 30 november 2014 in gebouw A08, KNSMlaan 808 te Amsterdam.

Aanvang: 12.00 uur (inloop vanaf 11.30 uur)

Jaarverslag 2014 van de Ballotagecommissie van de NKvB

De Ballotagecommissie bestond in 2014 uit de leden Marieke Geerlings, Rob Schreefel,  Marco Goldenbeld, Gonda van der Zwaag, Henny van der Meer en Femke van Dam (ballotagesecretaris).  Per 1-1-2015 zullen de eerste twee leden statutair aftreden. Ook de secretaris stopt per 1-1-2015 met haar werkzaamheden.

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING NEDERLANDSE KRING VAN BEELDHOUWERS, D.D. 15 JUNI 2014

 

Datum: 15 juni 2014, aanvang 12.30 – einde 15.30 uur.

Plaats:  A08 Events, KNSM-laan 808, Amsterdam.

Stand van zaken rond de RV's 

Het starten van activiteiten door de regiovertegenwoordigers neemt meer tijd in beslag dan ik gehoopt en gedacht had. Het is moeilijk mensen te activeren. Dit heeft m.i. grotendeels te maken met het feit dat er weinig PR informatie voor ze beschikbaar is.

De afgelopen maand heeft onze webmaster op de achtergrond een groot aantal ingrijpende verbetering in de website aangebracht. De belangrijkste programmatuur is ververst (Joomla! 2.5.20) en dat gaat niet zonder horten en stoten, maar daar zullen de meeste bezoekers van onze site helemaal niets gemerkt hebben. Er zijn echter nog wel een paar onvolkomenheden zoals in de zoekmachine, die nog niet altijd de juiste resultaten produceert.