Menu

Verslag Algemene Ledenvergadering NKvB 10 mei 2015
Datum: 10 mei 2015, aanvang 12.00 uur
Plaats:  A08 Events, KNSM-Laan 808 , Amsterdam

Bestuur: Klaas Pauw, voorzitter; Daan Meijer, secretaris; Willibrord Wedemeijer, penningmeester; Merel Holleboom, bestuurslid en Godelieve Smulders, bestuurslid.

Aanwezig:  Moniek Westerman, Mai Movrin, Rob Schreefel, Godelieve Smulders, Raymond Hirs, Petra Boshart, Klaas Pauw, Daan Meijer, Willibrord Wedemeijer, Merel Holleboom, Dick Simonis, Wim Bosman, Maria Glandorf, Marina v/d Kooi, Joop Haring, Stephanie Rhode, Nel van Lith, Brigitte Belanger, Joep Struyk, Gonda van der Zwaag, Joost Barbiers en Erik van Spronsen.

Afmeldingen: 42 leden hebben zich afgemeld voor de vergadering.

De verantwoording van de financien van Vleugels verbeeld in de Hortus van Haren 2014...

De verantwoording van de financien in 2014...

ActieNKvBmidresVerslag Algemene Leden Vergadering NKvB 30 november 2014 

Datum: 30 november 2014, aanvang 12.00 uur 
Plaats: A08 Events, KNSM-Laan 808 , Amsterdam

NKVB

                   

Begroting 2015

                   

* Het weergegeven % is

                   

het percentuele deel van de totale kosten.

                   

Exploitatierekening

2013

2013

2014

2014

2015

   

2013

2014

2015

Lasten

           

Baten

     
 

Werkelijk

* %

Begroot

* %

Begroot

* %

 

Werkelijk

Begroot

Begroot

Huur kantoor

1126

5,11

1156

6,00

1185,00

5,60

Contributies

21390

20645

21175,00

Kantoorkosten

965

4,38

900

4,00

1195,00

5,64

Ballotage

375

   

Telefoon

1226

5,57

235

1,00

0,00

0,00

Rente

232

   

Bestuurskosten

4290

19,48

2000

10,00

3000,00

14,17

Overige ink.

20

   

Ballotagekosten

   

0

0,00

0,00

0,00

       

Contributies/Abonn.

4182

18,99

4200

20,00

4200,00

19,83

       

Bankkosten

152

0,69

150

1,00

150,00

0,71

       

Kosten vrijwilligers

1011

4,59

1000

5,00

605,00

2,86

       

Expositiekosten

775

3,52

7598

37,00

7290,00

34,43

       

Regioexposties

526

2,39

300

1,00

550,00

2,60

       

Kosten ALV

1876

8,52

1856

9,00

1600,00

7,56

       

ICT-kosten

 

0,00

1250

6,00

1400,00

6,61

       

Alg kosten

 

0,00

0

0,00

0,00

0,00

       

Advies/incassokosten

647

2,94

0

0,00

0,00

0,00

       

Adminsistratiekosten

 

0,00

0

0,00

0,00

0,00

       

Workshops

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       

totaal kosten

16776

76,20

20645

100,00

21175,00

100

       

bruto-overschot

5241

23,80

               

totaal

22017

100,00

20645

 

21175,00

   

22017

20645

21175,00

                     

Verdeling overschot

5241

                 

Bijz lasten/oninbare contr

255

                 

naar Jubileumreserve

4986

                 
                     

Contributieverhoging voor 2015:

                   

Voorstel aan de vergadering  is 

                   

de 90 Euro leden € 5 meer contributie

                   

te laten betalen. Dat betekent aan meer

                   

 inkomsten € 305 en volledig te laten besteden

                   

 als expositiekosten.

                   

Voorstel is in de cijfers reeds verwerkt.

                   
                     

Aantal leden nu:

                   

90 euro leden

61

5795

               

100 euro leden

8

800

               

180 euroleden

81

14580

               

* als iedereen betaald totaal leden resp bedrag

150

21175