Menu
Van onze penningmeester. Het definitieve jaaroverzicht 2017.
jaaroverzicht 2017


Verslag Algemene Leden Vergadering NKvB 11 juni 2017

Datum:11 juni 2017, aanvang 12.00 uur

Plaats:A08 Events, KNSM-Laan 808 , Amsterdam

Bestuur:Klaas Pauw, voorzitter; Daan Meijer, secretaris; Willibrord Wedemeijer, penningmeester; Merel Holleboom, bestuurslid en Godelieve Smulders, bestuurslid.

Aanwezig: Marcel van Zijp, Mieke Kleinendorst,Maria Schilder, Kaat Schulte, Raymond Hirs, Petra Boshart, Godelieve Smulders, Klaas Pauw, Daan Meijer, Willibrord Wedemeijer, Merel Holleboom, Dick Simonis, Maria Glandorf, Mia Trompenaars, Gonda van der Zwaag, Erik van Spronsen, Ada van Wonderen, Wim Bosman, Wil Blokland, Imke Beek, Nenad en Brigitte Belanger

Afmeldingen: 32 leden hebben zich afgemeld voor de vergadering.

1. Opening, rondsturen presentielijst en afmeldingen
De voorzitter opent de vergadering en verzoekt de aanwezigen de presentielijst te tekenen. Henk van Bennekum heeft zich op het laatste moment nog afgemeld en Brigitte Belanger zal later aanschuiven.
2. Goedkeuring notulen ALV d.d. 24 april 2016
De notulen van de vergadering worden doorgenomen en zonder aanpassingen geaccepteerd door de vergadering  en vervolgens vastgesteld.
3. Binnengekomen stukken en mededelingen
Los van de afmeldingen voor de vergadering zijn er geen binnengekomen stukken ter behandeling, anders dan al vermeld in de agenda.

Ter info, de jaarcijfers van Stichting 3 D:

NKvB Stichting 3D jaaroverzicht 2016
Verlenging Inschrijf termijn tot woensdag 29 maart as!
Beste leden,

“NKvB 100 jaar later” 
Zo benoemen we vanaf nu de werktitel van de jubileum tentoonstelling. Van de jubelcommissie zult u het woord vernieuwing niet meer horen. Te veel verwarring. Immers, het was en is de bedoeling dat u uw beelden toont. 

Er zijn t/m maandag jl. 67 reacties ontvangen waarbij  51 leden zich hebben opgegeven, 3 aangeven (nog) niet mee te doen en 13 leden wel hebben gereageerd maar zich nog niet hebben opgegeven.  Zoals u weet is er vrijdag 17 maart jl. tijdens een zogenoemde “avond van de weerstand” verder van gedachten gewisseld over het concept, de foto’s en de titel. Een kort verslag van die bijeenkomst is in de bijlage toegevoegd. In die bespreking en ook uit een aantal schriftelijke reacties van leden die niet op de 17e maart aanwezig konden zijn, is onder meer gebleken dat veel leden zich belemmerd voelen door het begrip “vernieuwing”. De werktitel van de jubileum tentoonstelling luidde immers: “100 jaar vernieuwing in de beeldhouwkunst”. Die avond is de aanwezigen toegezegd het thema en de presentatie nader te beschouwen om te zien of ruimte kan worden gevonden aan een aantal belangrijke bezwaren tegemoet te komen. Daarom in de eerste plaats de nieuwe werktitel: “NKvB 100 jaar later”

Ruimte
In de tweede plaats is toegezegd meer aandacht te geven aan de motivering van de gemaakte keuze van de signaal beelden. Achtergrond hiervan is dat het niet zo zeer gaat om de signaalbeelden maar om de verandering  in de geschiedenis van de beeldhouwkunst aan te geven. De nadruk op de tekst is ingegeven door een opmerking van één van de aanwezigen die vertelde, met de ogen dicht luisterend naar het verhaal van Jeroen, veel ruimte te zien. Als bijlage aan dit bericht is deze nadere motivering toegevoegd. Wij roepen u op vertrouwen in de curator te hebben dat de signaalbeelden zodanig zullen worden getoond dat de aandacht vooral op uw werk zal zijn gericht.

Inschrijven
Wij verlengen de inschrijftermijn tot woensdag 29 maart as. en roepen iedereen die zich nog niet heeft aangemeld dat alsnog te doen via een bericht aan het bekende adres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Na 29 maart as. is inschrijving niet meer mogelijk en zal iedereen die zich heeft aangemeld voor deelname aan de jubileumtentoonstelling nader worden geïnformeerd over onder meer maximum afmetingen via de mail of post en niet meer via deze algemene weg. 
Het bestuur dankt iedereen die heeft gereageerd voor zijn/haar reactie en verwacht met de wijzigingen en aanvullingen als hierin en in de bijlage verwoord op zijn minst aan een groot aantal bezwaren te zijn tegemoet gekomen.
Om een reactie van één van de leden aan te halen: “het wordt groots en meeslepend!” 

Namens de jubileum commissie en het bestuur,
Godelieve Smulders en Klaas Pauw  
 
Bijlagen

Bekijk nog eens de gefilmde presentatie van Jeroen Damen (door Brigitte Belanger) https://www.youtube.com/watch?v=5aHsebEN75I.

‘Honderd jaar vernieuwing in de beeldhouwkunst’
 
Beste leden,
 
De presentatie door Jeroen Damen voor de jubileumexpositie heeft op 23 februari jl plaatsgevonden in Pulchri. Ondanks het bar slechte weer konden we veel leden verwelkomen en werd het een gloedvolle presentatie in een sfeervolle avond. Brigitte Bélanger heeft de presentatie opgenomen zodat u er allemaal kennis van kunt nemen. U krijgt dan ook een impressie van de prachtige zalen waarin we de jubileum tentoonstelling willen organiseren. De film is te bekijken op youtube, alleen toegankelijk via de volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=5aHsebEN75I.
Daarnaast vindt u de power point presentatie in de bijlage bij deze mail. Daarin kunt u kennis nemen van de zeven signaalbeelden, een beschrijving daarvan, een verantwoording  en de relatie met de Kring.
 
Uit één van deze beelden kunt u een keuze maken als inspiratie/reactie voor het door u te maken nieuwe beeld.
Curator Jeroen Damen zal niet balloteren, alle inzendingen worden geaccepteerd, als er maar sprake is van nieuw werk. 
Zoals je van een club eigenzinnige beeldhouwers mag verwachten, was er kritiek en waren er vragen en opmerkingen. Een kader schept natuurlijk grenzen en daar houden beeldhouwers niet van. Toch mag het ook een uitdaging genoemd worden binnen die grenzen de grenzeloosheid te zoeken. Dat kunt u natuurlijk als de beste dus het bestuur en de jubileum commissie hebben er alle vertrouwen in dat u die uitdaging ook zult aannemen. 
Om de organisatie verder vorm te geven moeten we allereerst weten hoeveel van u zullen meedoen aan de jubileum tentoonstelling. Het hoeft natuurlijk niet maar het is even natuurlijk ook een mooie kans mee te doen aan wat een spraakmakende en tot de verbeelding sprekende, zeg maar spetterende tentoonstelling moet worden. Aan u de keus. We hoeven nog niet te weten welk beeld u kiest, we willen wel graag weten hoeveel beelden we mogen verwachten. U begrijpt het belang daarvan: het gaat om ruimte die nergens, ook niet in Pulchri, onbeperkt is.
Graag horen wij van u via het mail adres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor 20 maart as. of u meedoet. Kort daarna zal in overleg met curator Jeroen Damen verdere informatie worden verschaft over onder meer de maximale afmetingen. Wij horen graag van u.
Denkt u zich in: Een jubileum diner/ lunch voor alle leden van de Kring te midden van hun eigen beelden. 
Dat wilt u niet missen.
 
Namens het bestuur, de jubileum commissie en de expositiecommissie,
Godelieve Smulders en Klaas Pauw