Menu
Ledenmail reductie bestuurswerkzaamheden

Op 16 juli 2011 is het Dagelijks Bestuur bijeengekomen om zich te beraden op de invulling van bestuursfuncties en de veel te zware werklast voor te weinig bestuursleden.

Zoals we je eerder meldden raakt het bestuur overwerkt omdat we met te weinig bestuurderen zijn. Het gaat dan vooral om aansturing en medeverantwoordelijkheid, want gelukkig zijn er meer en meer leden die kleine taken willen uitvoeren, samen met onze geweldige vrijwilligers. In plaats van de negen bestuursleden, zoals in de statuten wordt aangegeven, hebben we er op dit moment zes, waarvan een bestuurslid nog ingewerkt moet worden en een ander wegens privéomstandigheden op non-actief staat. In feite functioneren er nu slechts vier bestuursleden. Binnenkort zal Dick Simonis na vijf jaar secretarisschap ook het bestuur verlaten. Volgens de statuten (artikel 12.2), blijft een bestuur bevoegd als er minder dan vijf bestuursleden zijn, maar het is dan verplicht een Algemene Ledenvergadering (ALV) bij elkaar te roepen.

Om die extra Ledenvergadering te voorkomen doen we zeer dringend beroep op je verenigingszin en je te melden als nieuw bestuurslid. Het gaat uitdrukkelijk om het uitvoeren van coördinerende taken en richtinggevend beleid. We vinden het van belang dat je goed zal passen in het huidige bestuur, vanwege de noodzaak van continuïteit binnen het bestuur.

Zolang er niet voldoende bestuurders zijn heeft het Dagelijks Bestuur zware beslissingen genomen, met pijn in het hart en in het besef dat het een slechte ontwikkeling is. Maar we kunnen niet anders! Het is dus puur lijfsbehoud dat het bestuur per direct alleen de meest noodzakelijke taken zal uitvoeren, waarbij we:

- slechts minimale bestuurlijke functionaliteit in stand houden
- telefonische berichten en mails van leden 1 x per week beluisteren, beantwoorden,  doorsturen; het kan zijn dat het (door het gereduceerde overleg binnen het bestuur) weken duurt voor je antwoord krijgt
- alleen telefonisch bereikbaar zijn op maandagochtend van 10.00 tot 11.00 uur
- geen eigen exposities opstarten en uitsluitend reageren op aanvragen
- geen invulling meer kunnen geven aan het beleid, zoals de werkgroepen fondsenwerving, internationaal en jubileum; alle acties en contacten op deze terreinen worden stilgelegd
- geen pr- en mediabeleid meer uitvoeren, dus geen uitnodigingen en persberichten opstellen en versturen, geen advertenties plaatsen
- het aanvragen van een ANBI-status, waarmee we giften zouden kunnen ontvangen, stoppen

Alleen door deze maatregelen kunnen de huidige paar bestuursleden hun bestuurstaken combineren met hun kunstenaarspraktijk. Uiteraard zullen deze activiteiten weer opgestart worden als er zich voldoende nieuwe bestuursleden melden. Tot dat moment blijven deze maatregelen van kracht en is het bestuur verplicht een ALV bij elkaar te roepen.

Nogmaals: Mocht je een bestuursfunctie overwegen, meld je dan. Natuurlijk kost bestuurswerk tijd, maar het is ook dankbaar werk, je steekt er veel van op, het is goed voor de kunstcontacten. Van harte aanbevolen dus. We zien de reacties graag tegemoet en hopen dat we de ALV niet bij elkaar hoeven te roepen.

Het Bestuur NKvB