Menu
Best Kringlid

Sinds enige tijd staat de Kring stevig op zijn fundament en zijn er talloze ideeën om de activiteiten en status van de vereniging verder uit te bouwen. In het jaarverslag heb je kunnen lezen dat het bestuur dit jaar drie speerpunten heeft: fondsenwerving, het opzetten van een werkgroep internationaal en het opzetten van een werkgroep jubileum. Bovendien zijn er vele ideeën uit de themavergadering tentoonstelling gekomen, die uitwerking behoeven. In de loop van de tijd is een aantal leden actief geworden, zij hebben taken op zich genomen, zoals degenen die na de vergadering van 20 maart helpen de inhoud van de website uit te bouwen. En we zijn ongelooflijk blij met de actieve groep externe vrijwilligers. 

Een en ander kan niet zonder coördinatie en aansturing. We hebben enorme behoefte aan bestuursleden. Mensen die mee helpen richting geven en plannen uitwerken. 
Vergeleken met een paar jaar geleden werken we met twee bestuursleden minder, terwijl de vereniging veel actiever is. Het betekent dus dat op dit moment de bestuursleden onevenredig zwaar belast worden. Bovendien heeft Dick Simonis aangegeven eind van dit jaar er mee te willen stoppen, na 4 jaar als secretaris te hebben gewerkt. 
We vinden het noodzakelijk dat er twee nieuwe bestuursleden als aanvulling van het huidige bestuur komen. Bovendien hebben we voor het einde van dit jaar een nieuwe secretaris nodig. Er is werk voor een 2e secretaris en is het noodzakelijk een eindredacteur voor de website te hebben.  
Als er op korte termijn geen nieuwe bestuursleden bijkomen dan ziet het huidige bestuur zich genoodzaakt de activiteiten tot een werkbaar minimum te beperken. We hopen dat het niet zover zal hoeven komen, omdat we geloven in de mogelijkheden van de Kring, juist in deze hachelijke tijden van bezuinigingen en culturele kaalslag. 
Onze nood is echt hoog. Mocht je een bestuursfunctie maar half overwegen, meld je aan en kom een keer meevergaderen. Je kunt dan de sfeer proeven, weet beter wat er speelt en je kunt een idee vormen over welke taak voor jou geschikt zou zijn. We zien je reactie graag tegemoet. 

Het bestuur