Menu
In 2011 kwam het bestuur bij elkaar op 14 januari, 16 januari Nieuwjaarsbrunch, 18 februari, 19 februari ALV, 18 maart, 20 maart Themavergadering Websiteredactie en Tentoonstellingen, 8 april, 26 april, 17 juni, 5 augustus, 25 augustus. De volgende vergadering is op 4 oktober 2011.

Besluiten 2011:

14 januari 2011:
- We ondernemen geen nieuwe initiatieven meer in de richting van Kunsten ’92 en FNV in verband met de BTW-verhoging
- Voor onderlinge contacten tussen leden stellen we een forum in het ledengedeelte van de site in. Dit forum wordt gemodereerd.
- We reactiveren de werkplek op de Jan Tooropstraat 1
- Creëren werkgroep internationaal en werkgroep jubileum worden doelen van 2011
- Het bestuur benoemd Joop Hollanders tot nieuw ballotagecommissielid, m.i.v. ALV 2011

18 februari 2011:
- we accorderen het advies van de ballotagecommissie 2011-1
- tentoonstelling Zorgvlied gaat door
- Henk Rusman wordt nieuw lid van de ballotagecommissie
- ereleden gaan € 25,00 contributie betalen
- bijeenkomst website-introductie en themavergadering tentoonstellingen vindt plaats op 20 maart, KNSM-laan 808, Amsterdam
- er worden van alle leden ledenpagina’s gemaakt, om in voorkomend geval snel te kunnen versturen

18 maart 2011:
- de transportkosten voor de beelden van Zorgvlied worden gecoördineerd, zodat het zo min mogelijk kost. De kosten voor transport worden door de Kring betaald

8 april 2011:

- Kringmails worden alleen gepersonifieerd doorgestuurd, als daar een goede aanleiding toe is

5 augustus 2011
- Dick en Corrie worden betaald voor het opzetten van kunstenaarsbladen voor een nieuwe permanente beeldentuin in Bronkhorst
- Concrete taken waarvan niet duidelijk is welk lid die uit kan voeren worden op de site gezet zodat leden daarop kunnen reageren
- Andrea Müller wordt ingezet om subsidie-aanvragen voor Vijversberg te gaan doen, op basis van no cure no pay en 10 % van de opbrengst
- British Engels wordt de tweede taal van de website

25 augustus 2011
- op 10 of 17 oktober 2011 wordt een vrijwilligersdag georganiseerd
- deelnemers le Paige (onder de titel“Vivace” ) ontvangen een reiskosten vergoeding van € 50,00. Voor degenen die ver moeten reizen eventueel een verhoging tot € 70,00
- voor muziek bij de opening van le Paige wordt € 250,00 gereserveerd
- ALV over bestuursstructuur wordt gehouden op zondag 23 oktober 2011

3 oktober 2011

- voor de tentoonstelling Terra Art wordt €2500,00 vrijgemaakt als vhonorarium voor installatiekunstenaars
- De Kring zal zich garantstellen voor oprichtingskosten voor een Europese beeldhouwvereniging voor maximaal € 1000,00
- Dick gaat naar de internationale beeldhouwbijeenkomst in Bilboa in november, waarvoor de Kring reis, verblijf en entreegeld zal betalen als oprichtingskosten voor de Europese Beelhouwvereniging
- We gaan akkoord met de betaling van minimaal €350,00 aan Andrea Muller ivm Vijversvurg. De no-cure-no- pay-constructie vervalt daarmee


28 oktober 2011

- voor de tentoonstelling in Schijndel “herinnering aan de toekomst”wordt € 600,00 gereserveerd. Aangeboden wordt ondersteuning in natura: organisatie-uren (in te vullen door Thea) en vormgeving  van uitnodiging en affiche (Maria Schilder)
- Nogmaals besluit het bestuur dat de tentoonstelling in Floriade niet doorkan gaan omdat de Floriade geen geld beschikbaar stelt. De onderhandelingspositie van de Kring wordt ondermijnd als een tentoonstellingen gratis worden aangeboden. Ook het voorstel om in het Limburgse subsidie voor deze tentoonstelling te zoeken wordt daarmee afgewezen.

2 december 2011

- Kringlid Henk Rusman wordt in de ALV februari voorgesteld als nieuwe penningmeester. Vrijwilliger Sylvia Schoonenberg zal de ledenadministratie en de dagelijkse boekhouding verzorgen