Menu

p1020249-3lowres.jpgHet is al bekend bij de meeste collega’s dat er enkele wissels hebben plaatsgevonden bij het bestuur van de Kring. Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV 2010) is door de leden goedkeuring aan deze functiewisselingen gegeven. Ik zelf heb afscheid genomen als voorzitter, maar zal nog een jaar deel uit blijven maken van het algemeen bestuur. Corrie van de Vendel zal voortaan onze nieuwe voorzitter zijn, waarbij ik mijn vertrouwen uitspreek, dat zij als geen ander de NKvB nog meer kleur zal gaan geven en in goede banen zal leiden. Natuurlijk doet zij dat binnen het team van het bestuur: Dick Simonis – secretaris, Frode Bolhuis – penningmeester en de andere algemene leden; Annemie Bogaerts, Berenice Witsen Elias en Thea van Vliet.

We zijn uit een diep dal geklommen en weer helemaal terug in de professionele beroepsuitoefening. Dat hebben we gedaan in de overtuiging dat de Kring weer zal gaan bloeien en daar is nog wel het een en ander voor nodig. Ik verwijs naar de notulen van de ALV 2010 om een vollediger beeld te krijgen van de huidige situatie.

En tot slot stel ik mezelf de vraag wat zou ik graag nog verbeterd willen zien in onze vereniging? Binnen mijn ideaalbeeld hebben wij een eigen gebouw waarin een grote tentoonstellingsruimte is naast enkele kleinere; waarin een galerie een functie krijgt, een vergaderruimte is, een restaurant en mogelijk ook nog een beeldentuin. Ik ben er van overtuigd dat met de juiste insteek deze doelen kunnen worden bereikt. En dan zouden we ook nog een jaarlijkse beeldendag kunnen organiseren, met prijzen en meer. Natuurlijk zullen wij eerst financiers moeten vinden, een netwerk van vermogenden, die de beeldhouwkunst een warm hart toedragen, dat moet mogelijk zijn als iedereen binnen z’n eigen kring gaat zoeken naar potentiële financiële netwerkers. De toekomst kan nog veel beter.

DOE MEE!!!

Bert van Loo