Menu

logoAan alle Kringleden,

Beste leden,

De voorbereiding van de ALV kost iets meer tijd dan te voren ingeschat. Het bestuur heeft daarom besloten de ALV van 20 maart as. te verplaatsen naar zondag 24 april as. om 12 uur in gebouw A 08 aan de KNSM laan in Amsterdam bij Raymond (Titus) Hirsch. Voor de vergadering zullen u tijdig de nodige stukken worden toegestuurd zoals een plan viering jubileum en de concept statuten van een stichting die de ANBI status zal kunnen aanvragen en die er aan moet bijdragen de financiering te vergemakkelijken.

Het bestuur roept u op de datum in uw agenda te zetten en naar de vergadering te komen.  

Namens het bestuur,

Klaas Pauw 

Namens het Bestuur van de NKvB:

De Algemene Ledenvergadering zal in het voorjaar 2016 worden gehouden, te weten zondag 20 maart 24 april a.s. vanaf 11.30 uur (inloop), start 12.00 uur.

Plaats: A08 Events, KNSM-laan 808, te Amsterdam.

De agenda volgt.

 

Met vriendelijke groet,

Daan Meijer

secretaris

Ga voor de jaarstukken naar Mededelingen / Jaarstukken 2015