Menu
logoDe volgende stukken worden op 20 maart tijdens de ALV voorgelegd: het ING jaaroverzicht, de NKvB-jaarcijfers en de begroting voor 2016. De eerste twee vind je hieronder. De begroting volgt later.

ING jaaroverzicht: 
2016INGjaaroverzicht 20015


NKVB Jaarcijfers:

NKVB 

Amsterdam

Balans 

per 31-12-2014

per 31-12-2015

per 31-12-2014

per 31-12-2015

Activa

Passiva

Debiteuren

4583

172

EV ultdec 2014

25273

25273

ING bank betaalrekening

2393

1579

Reserve Jubileum

8444

11097

ING bank spaarrekening 

26741

36452

Reserve Vijversberg

1500

EV per de ultimo

33717

37870

Crediteuren

0

333

Totaal

33717

38204

Totaal

33717

38204

Debiteuren

Reserve jubileum 

4986

8444

Kunstraad Groningen

4000

toevoeging 2014/2015

3458

2653

St behoud Hortus Groningen

373

totaal

8444

11097

Bankrente

210

172

Totaal

4583

172

Crediteuren

Decl nog te betalen

173

Rek Kiem Portokosten

122

Bankkosten 4e kwartaal 2015

38

Totaal

0

333

Werkelijkheid 

Werkelijkheid

Begroting 

Werkelijkheid 

Werkelijkheid

Begroting

Exploitatierekening

2014

2015

2015

2014

2015

2015

Periode 1 jan - 31 dec

Lasten

Baten

Kantoorhuur

1154

1166

1185

Contributies

20860

21320

20870

Kantoorkosten

1519

356

1500

325

225

Telefoon

305

0

0

160

125

Bestuurskosten

3662

3122

3000

Provisie verkoop werk

100

0

Ballotagekosten

0

18

0

Hortusink/advertenties

15896

Abonnementen

3067

4522

4200

Rentebaten

210

172

Bankkosten

118

197

150

Bijz baten

8

0

Vrijwilligerskosten

527

87

500

Ontvangen subsidie tbvVijversberg

1500

Expositiekosten HKK

1880

2622

6985

Regio exp.kosten

1929

1658

550

ALV kosten

1880

2712

1600

ICT kosten

1314

1333

1200

Hortus kosten

16269

PR

0

1397

0

Alg kosten

117

0

0

Totale kosten

33741

19189

20870

Totale opbrengsten

37559

23342

20870,00

Bijz lasten

360

Overschot

3458

4153

Totaal

37559

23342

20870

Totaal

37559

23342

20870

Verdeling Overschot

3458

4153

Contributie-inning 2015

Reserve Vijversberg

1500

Totaal leden

160

Naar jubileumreserve

3458

2653

Ereleden

5

Betalende leden

155

Amsterdam,10 februari 2016

Hiervan hebben 

Vastgesteld door bestuur

betaald

148

of te wel 

95,48%

Amsterdam, 20 maart 2016

Goedgekeurd door ALV

Klaas Pauw

Willibrord 

Wedemeijer

Voorzitter

Penningmeester