Menu
De Kascommissie heeft de boeken van 2013 gecontrolleerd. De commissieleden Gonda van der Zwaag en Frode Bolhuis doen verslag en zijn onder de indruk van de precisie en het correcte verslag; hoe kan het ook anders met een econoom als penningmeester en een oud-medewerker van KPMG als degene die de boekhouding daadwerkelijk bestierde! Allen daarvoor dank, namens het bestuur!
Hieronder het verslag van de twee kascommissieleden:

Best bestuur van de Nederlandse Kring van Beeldhouwers,

Hierbij mijn bevindingen over de financiën en de verslaglegging daarvan van de vereniging over het jaar 2013 als lid van de kascommissie. Als kanttekening daarbij moet is vermelden dat ik niet aanwezig was bij de bespreking met Willibrord, Sylvia en Gonda waarbij ook de bonnetjes bekeken zijn. Dat heeft Gonda als tweede lid van de kascommissie echter met veel aandacht gedaan en later met mij besproken, ik vertrouw op haar inzicht.

 

In algemene zin wil ik zeggen dat het jaarverslag en de boekhouding buitengewoon overzichtelijk zijn. De professionele financiële en boekhoudkundige achtergrond  van Willibrord en Sylvia brengen de boekhouding in een keer naar een heel hoog nivo. Alles is gespecificeerd en daarom inzichtelijk. Zelfs de begroting wordt als vergelijking meegenomen. Ik had het verwacht maar ben ondanks dat onder de indruk.

 

De contributie is duidelijk met strakke hand geïnd. Ik weet uit ervaring dat je daar achteraan moet zitten en  510,- euro aan nog niet geïnde contributie aan het eind van het jaar is niet veel.

 

De kosten van de vereniging zijn in toom gehouden. Er is zelfs een positief resultaat van 5241,- euro. Dat is natuurlijk uitstekend en met een eigen vermogen van meer dan 30.000,- euro kunnen we in de komende jaren wellicht makkelijker investeren in tentoonstellingen.

 

Ik heb geen vreemde of zorgelijke punten gevonden en wil het nieuwe bestuur feliciteren met dit uitstekende financiële verslag.

 

Met een vriendelijke groet,
Frode Bolhuis, lid kascommissie 2014

 

 

Aan het bestuur en de leden aanwezig op de ALV op 15 juni 2014 van de NKvB te Amsterdam

Plasmolen, 1 mei 2014,
Geacht bestuur en collega’s,

Op maandag 31 maart heb ik ten huize van Sylvia Schonenberg, Amstelveen in aanwezigheid van onze huidige penningmeester Willibrord Wedemeijer de kas gecontroleerd behorend bij de jaarrekening van 2013.

Nadat ik alle bonnetjes heb nagekeken en wat vragen beantwoord kreeg, kon ik niet anders dan akkoord gaan met deze jaarrekening. De kasgegevens waren keurig en correct bijgehouden door Sylvia. Ze heeft zich uitstekend vaan haar taak gekweten en verdient hier zeker lof voor. Mijn idee om het overschot te reserveren voor ons jubileumjaar werd ondersteund door Willibrord, die dat ook al bedacht had.

Voor akkoord onderteken ik bij deze,

Gonda van der Zwaag
Lid kascommissie 2014