Menu
De jaarcijfers van 2013 zijn opgemaakt.


Balans per

31-12-2013

31-12-2012

 

 

31-12-2013

31-12-2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVA

 

 

 

 

 

PASSIVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorderingen op korte term.

 

 

 

 

 

Eigenverm.

25273

25273

Nog te ontvangen

 

 

 

 

 

 

 

 

contributies 2013

510

 

810

 

 

Jubileumres.

4986

 

Nog te ontv. bankrente

 

 

 

 

 

 

 

 

over 2013

232

 

385

 

 

crediteuren

297

4710

Nog te ontv. subs.Narcissus

 

 

3600

 

 

vooruitv subs.

 

 

subtotaal

 

742

 

4795

 

Hortus Haren

1000

 

Liquide midelen

 

 

 

 

 

 

 

 

ING Betaalrek

7305

 

7939

 

 

 

 

 

ING Spaarrek

23509

 

17249

 

 

 

 

 

subtotaal

 

30814

 

25188

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

 

31556

 

29983

 

Totaal

31556

29983

 

Exploitatierekening

2013

2013

2012

 

 

2013

2013

2012

Lasten

 

 

 

 

Baten

 

 

 

 

Begroting

Werkelijk

Werkelijk

 

 

Begroting

Werkelijk

Werkelijk

Huur kantoor

1127

1126

1097

 

Contributies

22027

21390

22200

Kantoorkosten

1200

965

1261

 

Ballotage

 

375

200

Internet

2700

1226

3552

 

Rente

 

232

261

Contributies/Abonnementen

4000

4182

4115

 

overige ink.

 

20

478

Advies/incassokosten

1000

647

2579

 

 

 

 

 

Adminsistratiekosten

250

 

 

 

 

 

 

 

Bestuurskosten

4000

4290

3173

 

 

 

 

 

Ballotagekosten

250

 

 

 

 

 

 

 

Kosten vrijwilligers

 

1011

 

 

 

 

 

 

Kosten ALV

1600

1876

1326

 

 

 

 

 

Workshops

1900

0

 

 

 

 

 

 

Expositiekosten

4000

775

4238

 

 

 

 

 

Regioexposties

 

526

 

 

 

 

 

 

Bankkosten

 

152

172

 

 

 

 

 

totaal kosten

22027

16776

21513

 

 

 

 

 

bruto-overschot

 

5241

1626

 

 

 

 

 

totaal

41727

22017

23139

 

 

22027

22017

23139

                 

Verdeling overschot

 

5241

1626

         

1) bijz baten

195

 

 

         

2) Bijz lasten

450

-255

-4593

         

naar Jubileumreserve

 

4986

 

         

ten laste van eigen vermogen

 

 

-2967

         
                 
                 

Toelichting:

               

1) overschot Exp Narcissus

               

2) afboeking niet ont.contr 2012