Menu


Volg deze link voor het Verslag van de Algemene ledenvergadering 
Volg voor de begroting 2014 en meer deze link...
Klik voor de agenda op Lees meer

 

1.       Opening  benoemen notulist(e), rondsturen presentie lijst en afmeldingen

2.       Afscheid Dick Simonis als secretaris; voordracht nieuwe bestuursleden Daan Meijer (beoogd secretaris) en Harry Exmann  (beoogd lid van het bestuur met verantwoordelijkheid Public Relations). Van beide heren is een beknopt cv bij de stukken gevoegd bijlagen.

Samenstelling bestuur na benoeming Daan en Harry:

-          Penningmeester: Willibrord Wedemeijer

-          Secretaris: Daan Meijer

-          Voorzitter: Klaas Pauw gezamenlijk het dagelijks bestuur

-          Vrijwilligers, Regiovertegenwoordiging: Merel Holleboom

-          Algemeen bestuurslid: Dick Simonis

-          PR met onder meer het sponsorplan: Harry Exmann

Aanvullende functies/personen:

-          Regiocoordinator: Lia Versteege

-          Ballotagecommissie: Femke van Dam

-          Eindredactie website: Simon Nusmeier

-          Vrijwilligers: Linda Asseper, Brigitte Bélanger, Wietske Blokker, Madzy Dekema, Hannie van der Made, Silvia Schoonenberg

-          Te vragen: toestemming tot voorlopig afzien van zoeken nieuwe bestuursleden in verband met statutair bepaald aantal van 9 bestuursleden gekoppeld aan de plicht nieuwe leden te zoeken

3.       Binnengekomen stukken en mededelingen (besluit tot schrapping vacatiegelden bestuursvergaderingen, toekenning bijdrage aan Linda; voornemen tot aantrekkelijk maken vriendenlidmaatschap bijvoorbeeld door organisatie atelier bezoeken, peilen bereidheid van leden tot medewerking aan sponsorplan bij voorbeeld door ter beschikking stellen van (vroeger) werk voor tijdelijke plaatsing daarvan bij sponsor, voortaan twee ALV’s per kalenderjaar)

4.       Goedkeuring notulen ALV 26 mei 2013

5.       Financiën

-          Overzicht actuele stand van zaken en begroting 2014

-          Mededeling incasso volmacht

6.       Vaststelling contributie 2014. Voorstel bestuur:

-          handhaving contributie op € 180/jaar;

-          verhoging senioren leeftijd naar 70 jaar plus minimaal 20 jaar lidmaatschap met onmiddellijke ingang, mits nog actief als werkend lid > anders vriendenlidmaatschap.

-          verhoging vriendenleden contributie met € 10 naar € 100,-- per jaar;

7.       Jubileum jaar 2018

-          Bijgewerkte versie ideeën100 jaar NKvB (bijlage); het bestuur doet een oproep aan de leden ideeën bij te dragen. Als zij niet ter vergadering aanwezig kunnen zijn dan graag doorgeven aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

-          Instelling Jubel cie ter inventarisering bestaande plannen, uitwerking en voorbereiding keuzen. Het bestuur doet hierdoor een oproep aan de leden zich hier voor ter beschikking te stellen. Als zij niet ter vergadering aanwezig kunnen zijn dan graag doorgeven aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

-          Comité van aanbeveling voor de viering van het Jubeljaar. Het bestuur verzoekt de leden na te denken over personen die we kunnen vragen in dit comité zitting te nemen. Namen tot nu toe: Frits Scholten, Jan Teeuwisse, Ernst Veen;

8.       Regiovertegenwoordigers; ter kennisneming wordt een verslag van Mai Movrin van de bijeenkomst in Hoorn van 6 oktober jl, (bijlage). Activiteiten verschillende regio’s/ status open plaatsen;

9.       Ballotagecommissieverslag

10.   Exposities

-          Verslag afgelopen jaar

-          Overzicht bestaande plannen

11.   Website

-          Veel leden hebben geen foto’s van hun werk op de website. Het bestuur wil graag weten hoe dat komt en of er behoefte is aan assistentie daarin.

-          Toegankelijkheid web site en Mogelijkheden diversifiëren van werken (binnen werk, buiten werk, gebruikte materialen).

12.   PR plan en sponsor plan

-          PR commissie taakstelling – Harry

-          (Tijdelijke) Vervanging Cornelis van Houwelingen

13.   Kas commissie

-          Benoeming nieuw lid ter vervanging van Harry Exmann. Hierdoor doet het bestuur een oproep aan de leden zich voor deze benoeming beschikbaar te stellen.

14.   Rondvraag