Menu

19-2-2013

Telefonisch overleg met Marijke van der Woude.

Marijke van der Woude is aangedragen door Andrea Möller. Andrea was op zoek naar bestuursleden voor de Kring. Marijke wilde meedenken over een toekomstig bestuur.

Het gesprek duurde een uur, was in prettige sfeer. Marijke was duidelijk over haar uitspraken en bleek een goede luisteraar.

Ter voorbereiding heeft Marijke de jaarverslagen van de afgelopen jaren ontvangen en doorgenomen.

Marijke was opgevallen dat de bestuursleden heel veel dingen zelf uitvoerden. Dat is het obstakel voor mogelijk nieuwe bestuursleden: die krijgen het veel te druk.

Voor uitvoering van beleid zou je medewerkers en een “projectleider” moeten hebben. Die kunnen taken uitvoeren. Zij krijgen daarmee verantwoordelijkheden die duidelijk moeten zijn.

Ik bracht in dat dat nou precies is wat we in de vereniging niet hebben: een hiërarchische structuur. Leden kunnen onderling de ander niet opleggen dat er iets moet gebeuren.

Daar heeft Marijke een trucje voor: je zet taken op papier en maakt er duidelijke afspraken over. Dus: duidelijk de taak en de verantwoordelijkheid omschrijven. Handtekening van de voorzitter eronder. Zo’n taakomschrijving voelt meer als een officie taak.

Nogmaals benadrukte Marijke dat je iets moet verzinnen waardoor “je er minder aan hoeft te trekken.” Voor Marijke is duidelijk dat er gezocht moet worden naar een nieuwe situatie en (pas) vandaaruit kan er dan gezocht worden naar nieuwe bestuursleden. 

Marijke noemt dat de Kring “geen organisatie” heeft. Je zou een goed bestuur moeten hebben en een coördinerende persoon (misschien een vrijwilliger). Die coördinerende persoon zou boven e regiocoördinatoren staan. Die coördinerende persoon heeft aanzien en positie, daardoor zijn er dan duidelijke lijnen.

 

Haar advies: beleg een avond met mensen met ervaring in bestuur en die weten hoe organisaties werken. Die mensen doorgronden de organisatie; weten wat een organisatie betekent ; weten wat taken en verantwoordelijkheden zijn; doen wat ze moeten doen; inzien hoe het nu zou moeten en weten hoe dat uitgezet moet worden.

De uitkomst van die avond zou moeten zijn wat er moet gebeuren om een goede organisatie op te zetten.

Vervolgens kan er een goed bestuur worden geworven: profiel schrijven. 

Volgens Marijke moet je dergelijke mensen vragen it je eigen omgeving (ivm reistijd).

Je zou Marianne Versteegh van Kunsten ‘92 met deze vraag kunnen benaderen. Kunsten ’92 is er immers voor de belangen van de ledenverenigingen. Marianne heeft een zeer uitgebreid netwerk.

 

Ik vroeg Marijke of zij uit haar eigen netwerk geen mensen kende die zo’n dagdeel zouden willen besteden. Ook omdat Andrea ons geschreven had dat Marijke misschien haar netwerk zou willen inzetten. Marijke wil dat niet. Kunsten ’92 lijkt haar een hele goede mogelijkheid, juist omdat die de belangen behartigd. Zij zou haar netwerk moeten vragen om een vriendendienst, terwijl ze ons niet eens kent (misschien heeft Andrea hier toch gelijk met wat ze eerder via de mail liet weten:  dat het beter geweest zou zijn als Marijke aan tafel had gezeten, zodat je persoonlijker contact hebt en wellicht er toch een dergelijke inzet wordt aangeboden). 

In gesprek met Marijke leek er nog een tweede mogelijkheid voor een dergelijke vraag: Irene Helle van FNV-Kiem.

We hebben nog even gesproken over mijn persoonlijke positie bij de Kring.

Mijn conclusie: dit gesprek levert een advies over waar energie in gestoken zal moeten worden en waar ik geen energie voor heb.

Ik zal dit advies overdragen aan het (interim) bestuur) en de meedenkende adviseurs.

 

Corrie van de Vendel