Menu

SchoK in Schoorl

 

Van de gemeente Bergen in Noord-Holland is vooral het dorp Bergen van oudsher bekend als verzamelplaats van kunstenaars. Het kreeg in de afgelopen jaren veel publiciteit met de Kunst10daagse, die in 1991 voor het eerste georganiseerd werd door de plaatselijke winkeliersvereniging, als laagdrempelige kennismaking met kunst voor het grote publiek. Prominent onderdeel was sinds enkele jaren de beeldententoonstelling in het buitengebied van "t Oude Hof, met veel NKvB-leden uit het heleland onder de deelnemers  en Joop Hollanders als curator. Daarnaast waren er met veel vlagvertoon op honderden locaties de producten, rijp en groen, te zien van alle (meer dan 600)  kunstbeoefenaars die het inschrijfgeld konden betalen en  werd het dorp overspoeld door publiek bestaande uit dagjesmensen en toeristen.

 

Minder bekend is, dat tegenwoordig ook de drie Egmonden en de dorpen Schoorl, Groet en Camperduin tot de gemeente Bergen behoren en dat in de laatste drie dorpen dit jaar, van 3 tot en met 6 juni, al voor de twaalfde keer het evenement SchoK (Schoorlse Kunsten) heeft plaatsgevonden, met bijna 130 deelnemers uit het hele land op bijna dertig verschillende locaties. Het initiatief hiertoe werd in 1997 genomen door een groepje kunstenaars.

 

SchoK laat bij voorkeur actuele kunst zien, combinaties van kunstvormen, samenwerkingsprojecten en experimenten. Daarbij staan kwaliteit en professionaliteit van de deelnemende kunstenaars voorop. De bewering dat SchoK "het kleine broertje" is van de Bergense Kunst10daagse, zoals in de plaatselijke pers te lezen was, slaat dus alleen op de omvang en niet op de inhoud.  Een verklaring is misschien, dat de publicitaire presentatie van het evenement nogal  bescheiden was.

De deelnemende NKvB-leden leverden een mooie bijdrage: Joop Hollanders  liet naast bekende staal- en bronssculpturen ook zijn meest recente en fragiele albasten zien in "De Goede Verwachting", een voormalige melkfabriek waar tegenwoordig een aantal ateliers en een expositieruimte gevestigd zijn. Aad Hoetjes exposeerde met vijf collega's van diverse pluimage in het antieke woonhuis annex atelier van de in 1952 overleden schilder Harrie Kuijten. Deze laatste expositie blijft op zondagen en op afspraak open tot en met 25 juli 2010.

schok-2010-kuijtenco.jpg