Menu
20141212HandleidingOpdrachtgeversAFKOpdrachtgeverschap voor kunstwerken in de openbare ruimte
 
Een handleiding voor opdrachtgevers. 
Om projectleiders, beleidsmedewerkers of andere opdrachtgevers te helpen bij het goed laten verlopen van een kunstopdracht is de ‘Handleiding voor opdrachtgevers van kunst in de openbare ruimte’ door het Amsterdams Fonds voor de Kunst opgesteld.
Zeker ook voor opdrachtnemers een aanrader om van dit document kennis te nemen.