Menu

 juni 2013
Voor een vitale toekomst van het Nederlandse kunsthistorisch onderzoek is meer samenwerking noodzakelijk tussen universiteiten, musea en andere instellingen op dit terrein. Om de samenhang in het veld, en daarmee de positie van het Nederlandse kunsthistorisch onderzoek, te versterken pleit de KNAW voor een nationaal topcentrum waar kunsthistorici vanuit verschillende invalshoeken kunnen werken aan een gezamenlijke onderzoekagenda.
Een KNAW verkenningscommissie onder leiding van prof. Maarten Prak onderzocht bedreigingen en kansen voor het Nederlandse kunsthistorisch onderzoek, dat zowel wordt uitgevoerd binnen universiteiten als bij musea en rijksinstellingen. De bevindingen zijn samengebracht in het rapport Verschilzicht – Beweging in het kunsthistorisch onderzoek in Nederland.

www.knaw.nl

Het RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) ziet in het rapport Verschilzicht - Beweging in het kunsthistorisch onderzoek in Nederland van de KNAW Verkenningscommissie Kunstgeschiedenis goede aanknopingspunten voor het versterken van het kunsthistorische veld. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor het RKD. Directeur Chris Stolwijk: "Het rapport bevestigt de meerwaarde van het RKD als wetenschappelijk documentatie- en kennisinstituut voor wetenschap en publiek."

www.rkd.nl