Menu
Uitnodiging: Nederlandse Restauratiebeurs op 18, 19 en 20 april a.s. in Den Bosch Dit bericht bestaat uit 2 delen.

Aandacht voor presentatie door kringlid Corrie van de Vendel en het bericht van Kunstn 92 met mogelijkheid voor gratis kaarten.

Aandacht voor oorlogsmonumenten op de restauratiebeurs Restauratiebeurs, Brabanthallen, Den Bosch.

Beeldend kunstenaar en restaurator Corrie van de Vendel (Buro DSB) spreekt over de technische staat van onderhoud van oorlogsmonumenten in Nederland. In opdracht van het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft zij in 2012 samen met tien leden van de Nederlandse Kring van Beeldhouwers 200 oorlogsmonumenten onderzocht. De twee hoofdvragen waren: wat is de conditie van oorlogsmonumenten en welk onderhoud is noodzakelijk om hen in goede staat te houden? Uit het onderzoek komt naar voren dat 80 procent van de oorlogsmonumenten in goede tot zeer goede staat verkeert. 20 procent heeft in min of meerdere mate te kampen met ernstig achterstallig onderhoud. In haar presentatie gaat zij onder andere in op de aanbevelingen uit het onderzoek.
Donderdag 18 april a.s. tijd: 15.30 - 16.00 uur locatie: auditorium Kunsten 92

De Nederlandse Restauratiebeurs is een tweejaarlijks trefpunt van erfgoedorganisaties, restauratoren, architecten, financiële deskundigen, rijks-, provinciale en gemeentelijke overheden, archeologen, opleidingsinstituten, restauratiebedrijven, eigenaren van roerend en onroerend erfgoed, conservatoren, bouwhistorici, monumentenwachters, ondernemers en vrijwilligers: een compleet overzicht van het Nederlands cultureel erfgoed, dat inzicht verschaft in de actuele stand van zaken, in innovaties en nieuwe ontwikkelingen. De BNG Erfgoedprijs van het Erfgoedplatform van Kunsten ‘92 is dit jaar ook aanwezig op de Nederlandse Restauratiebeurs.

U kunt als relatie van Kunsten ’92 gratis toegangskaarten bestellen via deze link met toegangscode NRB92

Adres Brabanthallen Diezekade 2 5222 AK ’s-Hertogenbosch Data en openingstijden Donderdag 18 april 2013 10.00 uur – 18.00 uur Vrijdag 19 april 2013 10.00 uur – 18.00 uur Zaterdag 20 april 2013 10.00 uur – 17.00 uur www.kunsten92.nl