Menu

Kunsten ’92 gaat weer het land in
Op initiatief van onze voorzitter Jet de Ranitz hebben we vorig jaar (voorjaar 2012) een aantal gesprekken in het land georganiseerd. Deze gesprekken hebben ertoe geleid dat Kunsten '92 nog voor de zomer van 2012 een breed gedragen toekomstvisie voor de cultuursector kon presenteren: de Agenda 2020. Voor ons was dat een zeer vruchtbaar resultaat op het juiste moment. Verschillende leden hebben ons toen laten weten dat ze deze gesprekken op locatie erg op prijs stellen en voor herhaling vatbaar vinden. Nu de nieuwe cultuurnota in werking is getreden, de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 naderen en er op verschillende bestuurlijke niveaus (zowel bij gemeentes als bij OCW) alweer wordt nagedacht over het toekomstig beleid, willen we graag opnieuw een ronde maken langs de leden van Kunsten ’92 in verschillende steden. Het plan is om dit in de maanden april, mei en juni te doen, steeds op een locatie van een van onze leden. De planning is bijna rond. Wij laten u binnenkort meer weten.

Bijeenkomsten voor ZZP-ers en cultureel ondernemers
Nieuwe serie netwerkbijeenkomsten voor ondernemers en ZZP-ers cultuur
Do. 14 maart 2013 eerste editie: ‘Verkoop Jezelf’ 16.30 uur tot 18.00 uur (aansluitend netwerkborrel)
Compagnietheater Kloveniersburgwal 50 Amsterdam
Aanmelden via de Facebookpagina:  Niet verplicht, wel aan te raden!
IN Cultuur, netwerkorganisatie voor cultureel ondernemers en ZZP-ers in de kunsten sector, presenteert een avond over persoonlijke PR en marketing onder de titel ‘Verkoop Jezelf’.
Sprekers op deze bijeenkomst zijn Leonne van de Ven van De Wolven, een PR bureau gespecialiseerd in free publicity, en Jaap Vrind, consulent van Ondernemers-klankbord. De onderlinge uitwisseling van ervaring en best practices van de aanwezige culturele ondernemers zelf speelt een cruciale rol bij de bijeenkomst. Special service: consulenten van o.a. de Kamer van Koophandel, DWI, Cultuur-Ondernemen en Ondernemersklankbord staan klaar om prangende vragen over ondernemerschap te beantwoorden. 
Lees hier meer.