Menu
LEVEN IN HET ZEVENDAL , een documentaire in 3 delen. DEEL 2 GAAT 24 JUNI IN PREMIERE IN “DE KOPPEL” TE MIDDELAAR OM 12.30 UUR. In het najaar zal deze film hier nogmaals voor dorpelingen en andere belangstellenden worden getoond. Kringlid Gonda van der Zwaag is al meer dan 30 jaar Beeldend Kunstenaar. In relatie tot het kunstenaarschap en haar omgeving maakt zij momenteel een documentaire film over het leven in het Zevendal. Deel 1   De Boer, Deel 2   De Boswachters, Deel 3   De Bewoners
Deze trilogie documentaire laat vooral een geschiedenis zien van hoe men hier in het Zevendal leeft en werkt in het begin van de 21ste eeuw. Grenzend aan de wijk de Bisselt ligt het natuurgebied de Sint Jansberg  en de Mookerheide. Dit gebied word doorsneden door het Zevendal, een gletsjertong uit de ijstijd. Oorspronkelijk werd dit land voor agrarische doeleinden gebruikt. Momenteel is het dal in bezit van Natuurmonumenten die het een meer ecologische leefwijze toebedeeld.