Menu

Om als expositiegelegenheid in aanmerking te komen voor het Keurmerk van de NKvB moet de praktijk alsvolgt zijn: 
• Bij verkoop mag de provisieberekening van de expositiegelegenheid niet hoger zijn dan 33% van de nettoprijs van het kunstwerk
• Verzekeringen, uitnodigingen en openingskosten komen voor rekening van de organisatie 
• Commerciële organisaties en rijks-, provincie- en gemeente-instellingen dienen een hang- en stageldvergoeding toe te passen, die gerelateerd is aan de inkoopwaarde van de getoonde kunstwerken (bv. 5 %) voor een gangbare expositieperiode. Deze regels gelden ook voor bedrijven of non-profitinstellingen. 
• Transportkosten worden vergoed
• Reis- en verblijfkosten van de kunstenaar worden vergoed
• Wanneer de kunstenaar verzocht wordt werkzaamheden te verrichten, zal daar een vergoeding tegenover staan van minstens € 50,= per uur

Alleen wanneer aan deze regels is voldaan, zal de NKvB graag een keurmerk van goed gedrag uitgeven en op de website plaatsen.