Menu

In opdracht van de provincie Fryslân, dat kunst heeft gekoppeld aan het Friese Meren/project, in samenwerking met SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte, ontwierp Ben Raaijman voor De Hommerts een brug als begrenzing tussen de Jeltesloot en de bij de aanleg van het aquaduct gecreërde zwemplaats. Een brug die tegelijkertijd een theater is, waar je je kunsten (bijvoorbeeld als zwemmer of visser) kunt vertonen, of waar je publiek kunt zijn, van voorbijgangers, van het landschap, van de stilte.


Opening 29 juni om 15.30 uur door gedeputeerde Jannewietske de Vries, met een bijzondere rol voor de leerlingen van de Van Haersma Buma-school.
Adres: Jeltewei 250, Hommerts