Menu
barca #2


Object 90


floor S&W 2016


'Waar de voeten staan....'


 

Deel I in De Neuwe Gang

Van zondag 27 maart tot en met 1mei 2011 organiseert kunstenaarscollectief De Nieuwe Gang het eerste deel van de jubileumtentoostelling in drie delen. Aan Deel I nemen 12 kunstenaars deel waaonder NKvB-lid Alinda Ottens en de oud-NKvB-leden Ewerdt Hilgemann, Cor Litjens en Pjotr Müller.
Kunstenaarscollectief De Nieuwe Gang
Kloosterstraat 7
6641 KW Beuningen
www.denieuwegang.nl